En national handleplan skal sætte massivt ind mod børn og unges rygning og nikotinafhængighed. Med initiativer som skjult tobak, røgfri skoletid og neutrale pakker, er aftalen et afgørende kursskifte i kampen mod den allerstørste helbredstrussel mod børn og unge. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Børn og unges rygning
Rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og død i Danmark. Ca. 13.600 mennesker dør årligt som følge af rygning. Samtidig er rygningen meget skævt fordelt og dermed også den største enkeltfaktor, der skaber ulighed i sundhed i Danmark. Fire ud af fem rygere starter, før de er 18 år. Og hvis de unge fortsætter med at ryge som voksne, vil næsten hver tredje af dem dø af det.

Det skal en ambitiøs og flerstrenget tobakshandleplan sætte en effektiv stopper for. Aftalen er indgået i december 2019 mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Med aftalen ønsker partierne af forebygge børn og unges rygning og afhængighed af andre tobaks- og nikotinprodukter. Lovforslaget, der implementerer den nationale handleplan mod børn og unges rygning, er blevet vedtaget i december 2020.

Børn og unge er særligt sårbare over for skadevirkningerne af tobak og andre nikotinprodukter. Samtidig er det som barn og ungt menneske, at langt de fleste rygere har fået skabt den nikotinafhængighed, som kan skade dem resten af livet.

En kombination af tiltag
En styrket indsats mod unges rygning og nikotinafhængighed i Danmark kræver et bredt fokus på alt fra tilgængelighed og produktregulering til alderskontrol og straf. Målet er at reducere andelen af unge rygere, der er markant højere i Danmark sammenlignet med vores nordiske naboer. Samtidig er det hensigten at begrænse børn og unges brug af andre tobaks- og nikotinprodukter.

Med aftalen er partierne enige om, at tobakken og e-cigaretterne skal gemmes væk i butikkerne, og at der skal indføres standardiseret emballage. Indførelse af røgfri skoletid på skoler og ungdomsuddannelser, strengere straffe og skærpet reklameforbud skal også forebygge, at unge begynder at ryge. Samtidig skal forbud mod salg af e-cigaretvæsker med alle andre smage end tobak og mentol forhindre, at e-cigaretterne bliver en vej til nikotin og almindelige cigaretter for de unge.

Med finansloven for 2020 er det besluttet at hæve afgifterne på tobak, så en pakke cigaretter kommer til at koste ca. 60 kr. Der er desuden afsat en årlig bevilling på 5 mio. kr. i 2020-2023 til at styrke kontrollen med aldersgrænserne samt 10 mio. kr. årligt i 2020-2023 til rygestopkurser og rygestopmedicin til udsatte borgere.