Med aftalen om den gradvise genåbning er det samtidig aftalt at de restriktioner, krav og anbefalinger, som vi kender inden for den kollektive transport mv., bliver forlænget. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

 

Derfor vil der fortsat være krav om mundbind i kollektiv transport og i forbindelse med køreprøver, og busser, tog og metro vil fortsat være maksimalt halvt fyldte.

– Regeringen vil gerne åbne så meget som muligt, og vi går så langt vi kan i forhold til sundhedsmyndigheders anbefalinger. Derfor er det også vigtigt, at vi holder fast i alle de gode tiltag med mundbind og hygiejne, som vi har været vant til. Derudover vil jeg også fortsat opfordre til, at man tager cyklen på de korte ture og prøver at rejse uden for de normale myldretider, hvor der er færrest passagerer, transportminister Benny Engelbrecht.

Kravet om test af passagerer på fly bliver også forlænget, så der vil også efter 1. marts være forbud mod at flyve til Danmark uden en frisk test.

Følgende krav og restriktioner, som vedrører Transportministeriets område forlænges som udgangspunkt til 5. april:

Kollektiv transport

  • Begrænsning for belægningen i kollektiv transport forlænges, herunder krav om, at der i fjernbusser på intet tids-punkt må medtages mere end halvt så mange passagerer, som bussen har siddepladser til.
  • Krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport mv. samt til køreprøver.

Delvist flyveforbud

  • Flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet omfatter flyvninger til Danmark fra hele verden, bortset fra indenrigsflyvninger og flyvninger fra Grønland og Færøerne.

Forbud mod landgang for krydstogtskibe

  • Passagerer og besætningsmedlemmer om bord på krydstogtskibe og andre passagerskibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer, må ikke få adgang til land i Danmark, medmindre Epidemikommissionen eller den, kommissionen har bemyndiget hertil, har givet tilladelse hertil.