Ligesom så mange andre danske kommuner har Frederiksberg en række private fællesveje og for beboerne på en privat fællesvej kan det nogen gange være svært at gennemskue regler og forpligtelser. Der er nemlig stor forskel på, om du bor på en kommunevej eller en privat fællesvej når det kommer til dine forpligtelser og det kan skabe både glæde og frustration hos borgerne langs vejen.

Det kan være svært at tyde, hvor meget man selv må på vejen og hvornår kommunen skal give tilladelse. Derfor vil vi i nedenstående give dig et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, hvis du bor på en privat fællesvej.

Hvorvidt en vej er privat fællesvej eller kommunevej, så ændrer det ikke på, at offentligheden har adgang til vejen. Så skal du besøge din lokale slagter, din lille lokale yndlingsbutik eller en af de tre steder på Frederiksberg, der tilbyder casino spil med spilleautomater, så behøver du ikke bekymre dig om, hvorvidt du lovligt kan færdes på vejen i det tilfælde, at det er en privat fællesvej.

Foto: ABW

Vedligeholdelse og istandsættelse af vejen

Det er naturligvis vigtigt at vide, hvad definitionen på en privat fællesvej er. Hvis du har adgang ud til en vej, eller over en vej, som ejes af den anden person end dig, så er det en privat fællesvej. Helt lavpraktisk kan du se det på Vejdirektoratets vejregister eller du kan spørge kommunens vejafdeling.

En af de mest presserende spørgsmål for borgere, der bor på en privat fællesvej, er herefter som oftest hvad ejerskab og status af vejen betyder for forpligtelserne til at vedligeholde vejen.

Forpligtelserne til at vedligeholde en privat fællesvej ligger hos de grundejere, der grænser op til vejen, samt grundejere, der har en såkaldt vejret (en ret til at færdes på vejen). Hvis du grænser op af en privat fællesvej, men ikke har udgang til vejen og aldrig benytter den, kan du fritages for vedligeholdelsesforpligtelsen, hvis du kan redegøre for, at du ikke har vejret.

Ejerskabet af vejen har ingen betydning for, hvem der skal vedligeholde den. Principielt kan den være ejet af kommunen eller af Kong Gulerod af Langbortistan – hvis ingen af dem er grundejere langs vejen, så har de ikke forpligtelser til vedligeholdelsen.

Trafikregulering

Ønsker du bump på vejen, opsætning af skilte, chikaner eller andet, så kan du ansøge kommunen om tilladelse til såkaldte færdselsregulerende foranstaltninger. Hvis kommunen finder, at der ikke er offentligretlige hensyn (hensyn til offentligheden) der er til hinder for opsætningen, skal de indhente politiets samtykke til etableringen af jeres ønsker og give jer tilladelse. Både kommune og politi skal sige ja.

Det er dog ikke politiet og kommunen, der helt kan bestemme det. I skal også have en tilladelse på privatretligt grundlag fra ejeren af vejen.

Vintervedligeholdelse og renholdelse

På kommuneveje har kommunen i udgangspunktet pligten til vintervedligeholdelse og renholdelse, men du skal sikre dig i kommunens vinterregulativ, at de sammen med politiet ikke har truffet beslutning om, at du skal vintervedligeholde fortovet ud for din ejendom.

For så vidt angår private fællesvej, så er udgangspunktet, at du som grundejer har en forpligtelse ud for din ejendom, helt ud til midten af vejen. Som oftest er en grundejerforening dog gået sammen om at sikre både vedligeholdelse, vintervedligeholdelse og renholdelse på vejen.

Tjek informationer hos kommunen

Frederiksberg Kommune har på deres hjemmeside en række informationer om private fællesveje. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret med regulativerne i din kommune for at sikre dig, at du ikke kommer i konflikt med reglerne på området.

Foto: ABW

Sider2022