Regionsrådet har sagt ja til, at regionen bliver en del af Solsikke programmet. Ønsket er at gøre usynlige handicap synlige ved hjælp af en solsikkesnor, som patienter kan bære om halsen.

Ikke alle handicap er synlige. Nogle kan man ikke se; som for eksempel ordblindhed, psykiske sygdomme, kroniske smerter, autisme mv. At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen mere krævende, og andre mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, som du står i; ofte af den simple grund, at de ikke kan se, at du har et handicap.

Det kender regionsrådspolitiker og medlem af social – og psykiatriudvalget Dorte Vilhelmsen (K) alt til: – Jeg er både ordblind og lider af lavt stofskifte. Mit uregulerede stofskifte gør, at jeg nogle gange bliver helt tåget og har svært at forstå, hvad der bliver sagt, for eksempel når jeg er hos lægen. Derfor bruger jeg min solsikkesnor, så omverden kan se, at jeg har nogle udfordringer, som man ikke umiddelbart kan se. Det gør, at jeg kan slappe mere af, og at eksempelvis personalet på et hospital kan spørger ind til, om jeg har brug for særlig hjælp, fortæller Dorte Vilhelmsen.

Bred opbakning i regionsrådet
Det er Dorte Vilhelmsen, der har stillet forslaget om, at Region Hovedstaden skal være en del af solsikkeprogrammet. Et forslag, der har fået bred opbakning blandt regionens politikere.

– Jeg er så glad og stolt over, at det er blevet modtaget så godt. Jeg tror, at programmet kommer at give både patienter og personale virkelig meget. Når personalet ser min solsikkesnor, får de en mere naturlig indgang til at spørge til, om jeg har brug for ekstra hjælp, fortæller Dorte Vilhelmsen.

I Akutmodtagelsen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har de brugt Solsikkeprogrammet siden december 2021. Der ligger “solsikkesnore” i receptionen, og når patienter henvender sig i Akutmodtagelsen, bliver de spurgt, om der er noget særligt, personalet skal være opmærksom på. Og hvis der er det, bliver patienterne tilbudt at låne en solsikkesnor, som de kan have på under besøget. Personalet vurderer, at “solsikkesnoren” bliver brugt ca. fem gange om dagen.

– Jeg kan kun tilslutte mig Dortes begejstring. Erfaringerne fra Bispebjerg og Frederiksberg hospital viser, at solsikkesnorene bliver brugt. Og vi har en forhåbning om, at andre afdelinger vil følge trop. Men vi har i første omgang valgt at gøre tilslutningen til Solsikkeprogrammet frivilligt for hospitalernes afdelinger, fordi ejerskab blandt medarbejderne er vigtigt for sådan et tiltag, siger formand for social- og psykiatriudvalget, Peter Westermann (SF).

2000 solsikkesnore
Tilslutning til Solsikkeprogrammet koster 19.500 kr. årligt. For det beløb får man 2.000 “solsikkesnore” og adgang til e-læringsvideoer. De 2.000 “solsikkesnore” kan fordeles til de hospitaler eller afdelinger, der ønsker at tilslutte sig programmet.

Hvis man som afdeling tilmelder sig Solsikkeprogrammet, forpligter man sig til at vise to obligatoriske træningsvideoer til medarbejderne, så de ved, hvad Solsikkesymbolet betyder, og hvordan man bedst møder en person med et usynligt handicap.

Kilde.

Foto ABW