Region Hovedstaden har afsat 16 mio. kr. til at fremme mere bæredygtigt og cirkulært byggeri og til at reducere forbruget af råstoffer som sand og grus.

Foto: ABW

Byggerier og infrastrukturprojekter belaster vores klima og miljø og trækker på naturressourcerne. I dag står byggeriet i Danmark for godt 40 procent af samfundets energiforbrug og 20 procent af den totale CO2-udledning. Region Hovedstaden ønsker derfor at reducere CO2-udledning i byggeriet og øge genanvendelse af både byggematerialer og råstoffer.

”Som en stor byg- og driftsherre har vi et særligt ansvar for at bidrage til den grønne omstilling af byggeriet. Vi vil gå foran og afsøge mulighederne for at renovere i stedet for at nedrive og for at genanvende materialer fra nødvendige nedrivninger i vores kommende byggerier. Vi vil drive pilotprojekter og udvikling i retningen af mere cirkulært byggeri i samfundet og vise vores omverden, at det kan lade sig gøre at genanvende langt mere i byggeriet, end det sker i dag,” fortæller Line Ervolder (K), formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Materialebanker og planlægning er en del af løsningen
Regionen sætter blandt andet fokus på mere bæredygtigt byggeri og cirkulære kredsløb i egne byggerier. Der arbejdes med at lave løsninger, hvor byg- og driftsherrerollen samtænkes i tæt partnerskab med leverandører og samarbejdspartnere i hele værdikæden.

Regionen arbejder allerede med at lave prognoser for bygge- og anlægsaffald og overskudsjord sammen med kommunerne. Prognoserne giver viden om, hvilke materialer der bliver tilgængelige, og gør det muligt at planlægge genanvendelse af dem i kommende byggerier. Det arbejde fortsætter.

Regionen vil også arbejde for at få skabt fælles materialebanker, hvor byggemateriale fra nedrivninger kan lagres. Det skal ske i samarbejde med aktører, som kan koble dem med digitale markedspladser og sikre effektiv logistik. Det giver byggebranchens aktører mulighed for at aflevere og modtage brugte materialer.

Mangel på råstoffer
Råstoffer som sand, grus og sten, der i dag hovedsageligt bruges i byggeri og vejanlæg, mangler i stigende grad. Problemet er særlig stort i Region Hovedstaden, hvor størstedelen af råstofferne til byggeaktiviteter i dag kommer fra Region Sjælland. Råstofferne transporteres dermed langt og med et stort CO2-udslip til følge. Som råstofmyndighed, med ansvar for at udlægge arealer til råstofgrave, ser Region Hovedstaden derfor store potentialer i at genbruge og genanvende byggematerialer.

Arbejdet løber foreløbigt frem til 2026.

Kilde Region Hovedstaden.