Energipriserne er på himmelflugt, og mange vil derfor opleve at varmeregningen bliver væsentligt højere i år. Derfor har regeringen afsat en pulje på 100 millioner kr. – den såkaldte varmepakke.

Hvis du oplever, at varmeregningen tynger budgettet i en grad, så du ikke selv kan afholde udgiften, og du i øvrigt opfylder betingelserne for økonomisk hjælp, har du mulighed for at søge om enkeltydelse via linket her: 

https://www.frederiksberg.dk/borger/arbejde-og-uddannelse/soeg-oekonomisk-hjaelp/soeg-hjaelp-i-saerlige-tilfaelde-enkeltydelse

Der skal være tale om dokumenterede udgifter, og du kan derfor ikke modtage hjælp på baggrund af forventninger om en højere varmeudgift.

Foto: ABW