Regeringen har præsenteret sit udspil til sundhedsreformen ”Gør Danmark sundere”.

Danske unge har europarekord i druk, og den overdrevne drukkultur har alvorlige konsekvenser. Regeringen vil derfor sætte aldersgrænsen for salg af al alkohol op til 18 år. En højere aldersgrænse skal kombineres med en ambitiøs national alkoholhandleplan. Derudover sætter regeringen fokus på sunde ungdomsfællesskaber i Generation Aktiv.

Samtidig vil regeringen have som mål, at ingen født i og efter 2010 skal starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter. Rygning er sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende. Hvert år dør omkring 13.600 personer som følge af rygning. En nikotinfri generation 2010+ vil være en historisk milepæl i forhold til at forebygge sygdom og død og skabe flere sunde leveår.

Andelen af ældre stiger, og det samme gør antallet af borgere med eksempelvis KOL og diabetes. Mennesker med kroniske sygdomme skal med reformen have bedre hjælp tæt på og i eget hjem. Det nære sundhedsvæsen skal styrkes. Derfor vil regeringen oprette op til 20 nærhospitaler fordelt over hele landet og lave en national kvalitetsplan, der understøtter, at flere lever et godt og langt liv trods kronisk sygdom.

Sundhedspersonalet yder hver dag en livsvigtig indsats, så de, der bliver syge, kan få den nødvendige hjælp, og så fx ældre kan få en værdig pleje og omsorg. Der er allerede nu flere steder udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale, og personalegrupper oplever, at de har travlt og mangler tid til kerneopgaven. Derfor vil regeringen nedsætte en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, der skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer ift. personalekapacitet. Der skal være personale nok og tid til patienterne. Regeringen vil også give sygeplejersker og jordemødre mulighed for selvstændigt at udføre flere opgaver, som i dag er forbeholdt andre faggrupper.

Dette er nogle af de mange initiativer i regeringens sundhedsreformudspil ”Gør Danmark sundere”, som skal ruste det danske sundhedsvæsen til fremtidens udfordringer og gøre op med ulighed i danskernes sundhed.

Kilde. 

Foto: ABW