Politiet gennemførte i uge 10 en målrettet indsats mod manglende brug af sikkerhedsseler og andet sikkerhedsudstyr. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Kontrollen indgik som et led i rækken af fælleseuropæiske færdselspolitikontroller i samarbejde med Roadpol og førte på landsplan til, at 579 blev sigtet for ikke at anvende sikkerhedssele, herunder kørte 43 af de sigtede lastbil og en person kørte bus. Derudover blev 11 sigtet for at befordre børn uden, der ikke var fastspændt i køretøjet.

På trods af at risikoen for at blive dræbt i et uheld halveres, når man benytter sikkerhedsselen, viser tallene fra politiets kontrol i den forgangne uge, at nogle førere og passagerer fortsat undlader at bruge sikkerhedssele under kørslen.

”579 sigtelser på en uge for ikke at bruge sikkerhedssele under kørslen tyder på, at der desværre fortsat er behov for politiets kontroller. Når man kører uden sikkerhedssele, udsætter man både sig selv og medpassagererne for fare, da man ved færdselsuheld vil blive kastet rundt i køretøjet”, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og han fortsætter: ”men det glæder mig, at vi har registreret meget få overtrædelser, hvor det drejer sig om børn, der ikke er fastspændt”.

Indtil videre i 2021 er 2781 bilister blevet sigtet for manglende brug af sikkerhedssele og 89 er blevet sigtet for, at befordre børn, der ikke var fastspændt.