14 måneders arbejde med at skybrudssikre området langs Peter Bangs Vej på strækningen fra Dalgas Boulevard til Lindevangs Allé er ved at være slut. 15. maj åbner vejen igen for trafik i begge retninger. Det oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelse.

Trafiksikkerheden bliver bedre. Busser og cyklister kommer hurtigere frem. Vejen bliver grønnere. Og alle beboere, butikker og virksomheder er langt bedre sikret mod oversvømmelser, når der er skybrud, end tidligere.

Foto: Anne Beth Witte

Det er de vigtigste resultater ved skybrudsprojektet langs Peter Bangs Vej, som nu er ved at være færdigt. Borgmester Simon Aggesen (C) lægger stor vægt på projektets mange gode effekter og på, at ensretningen af Peter Bangs Vej er ved at være ved vejs ende: ”Nu har vi en vej, der kan tilbageholde store mængder regnvand, og som også er flot, grøn og trafiksikker. Jeg vil gerne sige tak til alle de mange beboere og trafikanter, der har vist tålmodighed undervejs i projektet og til dem, der har styret og udført arbejdet og afleveret et flot resultat. Endelig ser jeg ligesom mange andre frem til, at en af vores vigtigste trafikveje atter bliver åben i begge retninger,” siger han.

Den primære skybrudssikring foregår ved hjælp af store bassiner under vejen, hvor 2.100 m3 regnvand kan holdes tilbage ved skybrud. Det svarer til knap tre gange det store svømmebassin i Frederiksberg Svømmehal.

Der er etableret grønne bede med 29 nye træer mellem cykelstien og vejen. Derudover kommer der stauder og blomster, så der skabes større biodiversitet end tidligere. Store dele af strækningen er belagt med Frederiksbergsten, hvor der vokser græs, og som også kan tilbageholde vand.

Perroner ved busstoppestederne forbedrer trafiksikkerheden, fordi buspassagerer ikke længere skal gå ud på cykelstien. Det medfører også, at cyklisterne kommer hurtigere frem. Bredden på kørebanen er desuden indsnævret, så vejen er nemmere at passere som fodgænger, og farten på vejen sænkes.

Også formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V), glæder sig over, at projektet er kommet godt i mål: ”Der har været et godt samarbejde mellem projektets entreprenør, rådgiver, kommunens folk og Frederiksberg Forsyning. Det har været en stor og kompleks opgave, der skulle løses i en tæt by, hvor både borgernes og forretningslivets hverdag skulle generes mindst muligt. Det har været en svær periode, der har påvirket trafikken i anlægsperioden, og derfor har vi også brugt projektet til at finde nye principper, så større projekter på vejene kan afvikles med mindst mulig gene for trafikken. Jeg er derfor meget glad for, at projektets tidsplan holdt og at vi nu kan åbne vejen igen for trafik i begge retninger,” siger han.

I løbet af sommerferien bliver der lagt nyt slidlag på vejen.

Fra lørdag den 16. maj vil linje 9A og linje 72 igen betjene Peter Bangs Vej i begge retninger. Derudover vil linje 9A og linje 7A fra samme dag køre på Platanvej, som også åbner for trafik. Dermed kører buslinjerne igen af deres planlagte ruter.