I løbet af uge 6 begynder kommunerne arbejdet med løbende at kvikteste personalet på skoler i forbindelse med genåbning af 0.-4. klasserne. Endvidere opfordres personalet til at få taget en PCR-test, inden skolerne åbner mandag den 8. februar. Det skriver KL i en pressemeddelelse.

Når skolerne genåbner for de mindste klasser fra mandag d. 8. februar, igangsætter Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, regionerne og kommunerne en model for test af lærere, pædagoger, skoleledere og andre faggrupper i skolen.

Lærere, pædagoger og andet personale på skolerne opfordres kraftigt til at få gennemført en PCR-test op til genåbning. Samtidig vil der blive opbygget testkapacitet i kommunerne, så personalet på landets skoler fra uge 6 vil få tilbudt 2 ugentlige kviktest.

”Vores medarbejdere skal kunne gå trygt på arbejde. Og forældre og elever skal være sikre på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at møde op. Derfor er det vigtigt, at vi får en god model for test af personalet på skolerne. Der er rigtig meget, der skal på plads både logistisk og oplæringsmæssigt, inden vi kan gå helt i gang, men vi arbejder på højtryk i disse dage. Og heldigvis har kommunerne jo gennem hele epidemien vist, at netop højtryk er noget, vi arbejder særdeles godt i. Men vi håber naturligvis på en vis tålmodighed fra såvel personale som forældre, indtil vi er helt på plads med alt,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Kommunerne skal selv foretage testene
Modellen vil tage udgangspunkt i, at kviktest af personalet på skolerne bliver foretaget på skolen. Det vil være frivilligt for lærere, pædagoger mv. at lade sig teste, og testning vil som udgangspunkt foregå i arbejdstiden eller i umiddelbar tilknytning hertil.

Det vil være kommunerne selv, der står for at foretage kviktestene. Arbejdet går derfor nu i gang med at få oplært personale til at kunne pode, aflæse svar, indberette testsvar mv.

”Personalet på landets skoler vil blive tilbudt at blive kviktestet 2 gange om ugen. Det er et vigtigt værktøj til at bryde potentielle smittekæder hurtigt og dermed også et væsentligt element i den begrænsede genåbning, som vi nu heldigvis kan se frem til for de mindste skoleelever. Derfor er det også afgørende, at personalet på landets skoler nu gør brug af tilbuddet om kviktest, så vi sikrer, at genåbningen foregår så forsvarligt som muligt,” siger justitsminister Nick Hækkerup.

Det skal understreges, at testmodellen på skoleområdet kører i sit eget spor og med andre leverandører, og ordningen derfor ikke bruger af den mobile kviktestkapacitet, som dækker plejehjem, hjemmeplejen, sociale institutioner, daginstitutioner mv.