I 2023 får Frederiksberg et helt nyt byrum og en ny parkeringskælder bag rådhuset. Arbejdet begynder i uge 8. Det skriver Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Visionen om at etablere en parkeringskælder under pladsen vest for Frederiksberg Rådhus og bruge den nuværende p-plads til et nyt byrum er ved at blive til virkelighed. I første omgang begynder arbejdet med at omlægge ledninger i området og med at etablere p-kælder, og senere på året skal et arkitektfirma udarbejde forslag til, hvordan pladsen oven på kælderen kan komme til at se ud.

Borgmester Simon Aggesen (C) er glad for, at arbejdet nu går i gang. ”Vi er mange, der i årevis har været trætte af, at den store plads bag rådhuset skæmmes af en stor parkeringsplads. Lad os få bilerne ned under jorden og etablere et fantastisk nyt byrum, hvor Frederiksberg-borgere i alle aldre kan mødes og nyde udelivet i byen. Vi har allerede fået mange inspirerende input fra beboere og gæster i området til, hvad de ønsker af det nye byrum, og arkitekterne skal udarbejde et forslag, der rummer flest mulige af disse input samtidig med, at det opfylder de tekniske krav der er til en plads bygget oven på en p-kælder. Når forslaget er færdigt senere på året, bliver Frederiksberg-borgerne inddraget igen, så vi sikrer mest mulig dialog om vores fælles nye byrum,” siger han.

Ud over arbejdet med ledningsomlægningerne vil der i de kommende måneder ske en ombygning af krydset Hospitalsvej – Smallegade, som bliver signalreguleret, og senere hen forbundet med Frederiksberg Bredegade, mens det nuværende T-kryds ved Andebakkesøen nedlægges.

Arbejdet vil medføre perioder med støj, trafikale gener og inddragelse af op til 60 parkeringspladser i det indledende arbejde i løbet af foråret. Til sommer og efterår inddrages alle cirka 230 parkeringspladser, idet hele pladsen afspærres. Der er i anlægsperioden mulighed for at parkere i parkeringskældrene under Frederiksberg Gymnasium og biografen via Sylows Allé/Sylows Plads, hvor der er cirka 260 parkeringspladser. Derudover er der mulighed for at parkere ved CBS, Solbjerg Plads 3, hvor der er omtrent 200 parkeringspladser på terræn. Begge steder gælder beboerlicensen.

Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V) håber, at beboerne vil bære over med generne: ”Det er et stort anlægsarbejde, der skal gennemføres, og det vil naturligvis kunne mærkes. Vi har valgt løsninger, der medfører mindst mulige støjgener, og forvaltningen vil informere om projektet løbende, så beboerne ved, hvad de kan se frem til. Det er aldrig rart at bo tæt på et stort byggeri, men jeg håber, alle vil have målet for øje og at glæden over den fremtidige plads, der jo også indebærer knap 50 flere p-pladser end der er på pladsen nu, bliver større end ærgrelsen over de gener, der kommer undervejs i projektet,” siger han.

Det er endnu ikke afgjort, hvad der skal ske med loppetorvet i anlægsperioden. Frederiksberg Kommune forventer at kunne oplyse mere herom, inden sæsonen begynder.

Frederiksberg Kommune informerer løbende beboere i området om, hvad der skal ske, og hvordan arbejdet vil påvirke deres hverdag. Arbejdet kan også følges på www.frederiksberg.dk/byudvikling.