Et nyt byrum på P.G. Ramms Allé byder på et grønt, rekreativt område med motionslegeplads over jorden, og under jorden fungerer det som forsinkelsesanlæg til vandet, når der er skybrud. Det oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Beboere og gæster på og omkring P. G. Ramms Allé har fået et helt nyt mødested med plads til leg, motion og fællesskab på det gamle bunkeranlæg. Over jorden er anlægget nemlig lavet om til et nyt byrum med flere steder til ophold, leg og motion samt stier imellem dem, mens arealet under jorden kommer til at forsinke vandet ved skybrud, sådan at det ikke belaster kloakkerne og giver risiko for oversvømmelser.

Dermed er anlægget det seneste skud på stammen over de mange skybrudsanlæg, der ser dagens lys på Frederiksberg i disse år, fortæller borgmester Simon Aggesen (C): ”Vi er i fuld gang med at skybrudssikre byen, så den er bedre rustet til ekstrem regn, og vi gør det vel at mærke på en måde, der også medfører flere rekreative, grønne områder og som respekterer byens historik. Dette nye anlæg er et godt eksempel på, hvordan de enkelte projekter skal skabe merværdi. Udover at kunne tilbageholde vand, er anlægget et nyt og spændende mødested for folk i kvarteret, og det er bygget på en måde, hvor historien fra bunkerne stadig kan aflæses,” siger han.

Byrummets nye beplantning, stålkanter og inventar genbruger de fire bunkers historie i det nye design, samtidig med at alt det grønne styrker biodiversiteten. Under jorden kan anlægget nu tilbageholde 1780 kubikliter vand fra de omkringliggende veje, som dækker et opland på 1,2 hektar, sådan at vandet ikke belaster kloakken, når der er skybrud. Vandet bliver senere ledt videre til skybrudsanlæg på Lindevangsskolen, der åbnede i 2018. På den måde kobler det nye byrum sig på den store skybrudsløsning, som skal minimere skybrudsvand i kældrene fra N. Jespersens Vej til Emil Slomanns Vej.

Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V), er glad for både det konkrete anlæg og den generelle indsats mod oversvømmelser: ”Det er et kæmpe arbejde at skybrudssikre en tæt by som Frederiksberg, men arbejdet skrider fremad og i disse år kommer der mange nye, vigtige løsninger. Dette anlæg kobles til områdets store anlæg ved Lindevangsskolen, og det gør, at alle borgere og virksomheder i det område nu er langt bedre rustet end tidligere. Sådanne landvindinger skal vi hæfte os ved, for det er en lang sej proces, vi er i gang med,” siger han.

Det nye anlæg har kostet 12,9 millioner kroner. Samlet set har Frederiksberg Kommune besluttet at bruge 1,2 milliarder kroner til at skybrudssikre byen. Frederiksberg samarbejder med Københavns Kommune om de store, overordnede skybrudsløsninger.