Forligsmand Mette Christensen har den 18. april besluttet at udsætte de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked.

Udsættelsen betyder, at der tidligst kan udbryde strejke den 8. maj og lockout den 12. maj. Læs mere om overenskomstforhandlingerne her.

Foto: Anne Beth Witte