Kultur- og Fritidsudvalget på Frederiksberg har afsat 150.000 kr. til planlægning og afvikling af et aktivitetsprogram, som erstatning for skøjtebanen på Frederiksberg Runddel i vinteren 2022/2023. Aktiviteterne skal afholdes i perioden primo december til og med marts 2023. Send din ansøgning til kf-puljer@frederiksberg.dk senest den 6. december kl. 12.00.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En udførlig projektbeskrivelse, hvor du aktivt forholder dig til nedenstående vilkår.
 • Beskrivelse af ansøgers baggrund og forening/virksomhed.
 • Overordnet beskrivelse af de aktiviteter, der planlægges på runddelen.
 • Et budget med en oversigt over forventede indtægter og udgifter.

Når du søger tilskud til dit projekt, så gælder følgende kriterier:

 • Kultur, idræt og fritid skal være omdrejningspunktet, og det skal finde sted på Frederiksberg Runddel
 • Det vil være muligt at søge midlertidige byggetilladelser til fx food trucks, mindre faciliteter m.m.
 • Projektet skal være offentligt tilgængeligt
 • Der stilles krav om, at Frederiksberg Kommune nævnes som tilskudsgiver i markedsføringsmaterialet
 • Arrangementet skal oprettes på kultunaut.dk
 • Der kan kun søges om tilskud til ekstraordinære aktiviteter og processer – ikke til driftsudgifter
 • At der som udgangspunkt stilles krav om at arrangører allokerer ca. 4% gratis billetter til formidling til udsatte borgere ifm. betalingsarrangementer
 • Projektet skal være non-profit – dvs. at et eventuelt overskud modregnes det kommunale tilskud
 • Der som udgangspunkt stilles krav til egenfinansiering eller supplerende finansiering fra anden side
 • Der kan som udgangspunkt kun søges midler fra en af Kultur og Fritidsudvalgets puljer pr. projekt 
 • Dette Open Call kan søges af flere parter i forening
 • Der vil være mulighed for at opbevare ting, i begrænset omfang, i Allégade 5

Bemærk, at du kan ikke søge om tilskud til:

 • Projekter, der er afholdt/gennemført på bevillingstidspunktet
 • Partipolitiske, religiøse eller diskriminerende projekter
 • Godgørende formål/velgørenhedsarrangementer
 • Indkøb af inventar, instrumenter, noder, teknik mv. 
 • Produktion og udgivelse af bøger, demoer, albums mv. 
 • Som udgangspunkt ikke ansøgers eget honorar
 • Arrangementer målrettet børn og unge som er støttet af tobaksindustrien

Alle ansøgninger til dette Open Call vurderes efter, hvorvidt de opfylder Kultur- og Fritidspolitikkens eller Idræts- og Bevægelsespolitikkens visioner og arbejdsprincipper. Du kan læse om politikkerne her.

Du kan læse mere om regler, lovgivning og tilladelser i forbindelse med arrangementer her: link til arrangørguide. Vinderen af dette Open Call vil være forpligtet til at søge alle lovpligtige tilladelser. Forvaltningen vil bistå med vejledning.

Har du spørgsmål, så skriv til kf-puljer@frederiksberg.dk

Kilde.