Ørsted har i dag sikret tilsagn fra investorer for et samlet nominelt beløb på EUR 900 millioner og GBP 950 millioner gennem udstedelsen af grønne obligationer for at finansiere sin globale udbygning af vedvarende energi og sin grønne vækstambition om at nå ca. 50 GW installeret kapacitet i 2030.

Foto ABW

Ørsted har fået prissat de nye usikrede grønne seniorobligationer til nominelt EUR 900 millioner og GBP 950 millioner i alt. Udstedelserne består af en EUR 900 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2031, en GBP 375 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2034, og en GBP 575 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2042. Alle obligationer er udstedt som grønne obligationer i henhold til Ørsteds ’green finance framework’.

Sammendrag af den nye EUR 900 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2031:

Nominelt beløb: EUR 900 millioner
Udløbsdato: 13. september 2031
Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 3,250 %
Udstedelseskurs: 99,977 % af nominelt beløb
Noteret på Luxembourg Stock Exchange

Sammendrag af den nye GBP 375 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2034:

Nominelt beløb: GBP 375 millioner
Udløbsdato: 13. september 2034
Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 5,125 %
Udstedelseskurs: 99,738 % af nominelt beløb
Noteret på Luxembourg Stock Exchange

Sammendrag af den nye GBP 575 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2042:

Nominelt beløb: GBP 575 millioner
Udløbsdato: 13. september 2042
Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 5,375 %
Udstedelseskurs: 99,699 % af nominelt beløb
Noteret på Luxembourg Stock Exchange

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2022 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022.

Kilde.