Musikudvalget består af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 5 repræsentanter for musiklivet i kommunen. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og en stedfortræder for hvert af hovedområderne:

  • Orkestre, ensembler, kor, organister, komponister og anden professionel musikudøvelse
  • Musikuddannelserne, herunder musikkonservatorier, musikskoler og musikundervisning indenfor de almene skoler
  • Amatørmusikken
  • Jazz-, pop- og rockmusikken
  • Publikum, musikforeninger, biblioteker m.v.

Alle repræsentanter skal have bopæl eller virke i kommunen.

Foreninger, organisationer, institutioner og enkeltpersoner, der ønsker at indstille repræsentanter, skal sende indstilling og begrundelse til ansp01@frederiksberg.dk senest den 24. januar 2022.

Kilde

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk