​​​​​​​Frederiksberg Kommune forbereder udbud på færdiggørelsen af Frederiksberg Svømmehal, så den kan genåbne senest med udgangen af 2023. Samtidig anlægger kommunen sag mod Skou Gruppen A/S og kræver et større millionbeløb i erstatning.

Frederiksberg Kommune ophævede kontrakten med den tidligere entreprenør Skou Gruppen A/S i januar 2022 efter et langt forløb med forsinkelser og dårligt udført arbejde af entreprenøren. Kommunen står derfor overfor at skulle genudbyde den resterende del af opgaven, så arbejdet på svømmehallen kan blive udbedret og gjort færdigt.

Som opfølgning på ophævelsen af kontrakten med Skou Gruppen A/S er der igangsat en proces ved Voldgiftsnævnet, som har udpeget uvildige sagkyndige til at bestemme omfanget af fejl og mangler i det allerede udførte arbejde og hvilke dele af entreprenøropgaven, som mangler at blive udført. Processen for syn og skøn samt for staderegistreringen forventes først af være afsluttet af Voldgiftsnævnet i løbet af efteråret 2022, og derfor ser det ud til, at frederiksbergborgerne må vente lidt endnu på at få genåbnet svømmehallen.

”Vi vil rigtig gerne tilbyde borgerne på Frederiksberg at få deres elskede gode, gamle svømmehal tilbage i drift så hurtigt som muligt. Det er vores fokus. Derfor er det brandærgerligt, at vi står i en situation, hvor entreprenøren ikke har løftet opgaven. Den proces kører nu i Voldgiftsnævnet, hvor vi har anlagt sag og indgivet klageskrift, der grundigt dokumenterer de fejl, vi mener, der er, og som samtidig rejser et større erstatningskrav mod Skou Gruppen A/S. Samtidig er vigtigt for mig at kigge fremad og have fokus på, hvordan vi hurtigst muligt får genåbnet vores smukke svømmehal, og derfor skal vi nu også finde en ny entreprenør,” siger borgmester Michael Vindfeldt (S).

Forvaltningen forventer at sende opgaven i udbud inden sommerferien, så udbudsprocessen kan være afsluttet og arbejdet med at genåbne svømmehallen kan fortsætte hurtigst muligt eftersommerferien.

”Vi skal hurtigst muligt have en ny og dygtig entreprenør på arbejdet og heldigvis er der flere gode virksomheder, som allerede har udtrykt interesse i at samarbejde med os om det projekt, som virkelig giver et flot løft til en af landets ældste svømmehaller. Jeg har stor tillid til, at vi kommer til at få et godt og konstruktivt samarbejde med den kommende nye entreprenør,” slutter Michael Vindfeldt.

Det forventes lige nu, at arbejdet med færdiggørelsen af svømmehallen kan tage indtil udgangen af 2023, men der arbejdes for at få svømmehallen færdig før, hvis det er muligt. Der vil også blive holdt åben byggeplads efter sommerferien, hvor borgerne kan få et kig inden for og dermed en forståelse af, hvordan den renoverede svømmehal kommer til at stå færdig.

Kilde

Foto: ABW