Indsatsen for at sikre byen bedre mod oversvømmelser fortsætter med et nyt projekt på Peter Bangs Vej. Her anlægges to lange, lukkede bassiner under jorden, et i hver side af vejen, og på selve vejen kommer der grønne bede og nye træer.

Projektet løber fra marts 2019 til juni 2020. Det foregår på strækningen mellem Lindevangs Allé og Dalgas Boulevard. Strækningen ensrettes, så biltrafikken kun kan køre ind mod byen i hele perioden. Det sker for at have plads nok på vejen til arbejdet i anlægsperioden. Der sikres i projektet bevarelse af flest mulige parkeringsplader under udførslen. Ensretningen gælder ikke for gående og cyklister.

Også bustrafikken forventes at blive lagt om, sådan at linje 9A og 72 i retningen ud af byen kører ad Finsensvej.

Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen, ser frem til projektets resultat: ”Vi er i fuld gang med at skybrudssikre byen, så vi minimerer risikoen for oversvømmelser ved skybrud. Det er en stor og kompleks opgave i en tæt by, hvor borgernes hverdag helst skal generes mindst muligt. Desværre undgår vi ikke gener, men vi forsøger at planlægge arbejdet så skånsomt som muligt, og når projektet er færdigt, vil det betyde et stort løft både for sikringen mod skybrud og for æstetikken over jorden,” siger han.

Den primære skybrudssikring foregår under vejen, hvor 2.400 m3 regnvand opmagasineres i skybrudssituationer. Det svarer til knap 3 gange det store svømmebassin i Frederiksberg Svømmehal.

Der kommer et grønt bed mellem cykelsti og vejen med 29 nye træer, som får bedre vækstforhold i forhold til de eksisterende træer, hvoraf flere fældes på grund af sygdom. De nye træer kommer til at stå i bed med græs og urter. Cykelstien og fortovet bevares i eksisterende bredde.Busstoppestederne rykkes frem til perroner, som er brede nok til læskærme. Dette forbedrer trafiksikkerheden for buspassagererne og fremkommeligheden for cyklister og busser.

De grønne bede vil fungere som afvandingskanal for fortov og cykelsti. Hermed mindskes vandingsbehovet. Det overskydende vand transporteres ind på Sløjfen.
Projektet er et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning og er første etape af skybrudssikringen af hele Peter Bangs Vej, som foreløbigt forventes af løbe indtil 2021.

Alle interesserede er velkomne til orienteringsmøder om projektet. De finder sted den 20. og 21. marts fra klokken 15.00-17.00 i skurvognen på P.G. Rams Allé ved Sløjfen.

Læs mere om Frederiksberg Kommunes skybrudsprojekter lige her.