Københavnernes bygas indeholder CO2-neutral biogas produceret på spildevand. Et nyt anlæg, som HOFOR nu tager i brug, kan få 66 pct. mere biogas ud af den samme mængde spildevand. Det er et vigtigt skridt i retning af at udnytte det fulde biogaspotentiale i københavnernes spildevand, hvilket vil medføre, at københavnerne reelt bliver selvforsynende med gas til komfuret.

Containeren til højre i billedet (forrest) huser HOFORs testanlæg i Avedøre, hvor man arbejder med Power-To-Gas-projektet. (Pressefoto HOFOR)

BIOFOS har i snart mange år brugt københavnernes spildevand til at producere CO2-neutral biogas. Den blander HOFOR i bygassen, hvor den erstatter fossil naturgas. Nu indvier HOFOR et testanlæg, hvor man med en spritny teknologi kan få markant mere biogas ud af spildevandet. Det bidrager til, at bygassen også i fremtiden kan være CO2-neutral og betyder, at Københavns Kommune får nemmere ved at nå sine ambitiøse klimamål.

Spildevandet bliver til biogas
Testanlægget er opført på BIOFOS’ Renseanlæg Avedøre, hvor spildevand fra det vestlige og sydlige København bliver til biogas. Det nye testanlæg er det første i Danmark, hvor biogas fra spildevand indgår i et såkaldt Power-to-Gas-anlæg. I løbet af det næste år skal anlægget gennemtestes, og går alt, som det skal, vil HOFOR til den tid beslutte at bygge et anlæg i stor skala.

”Det er grøn energi-innovation, når det er bedst. Vi bruger helt nye teknologier, så vi kan effektivisere processerne og øge mængden af biogas fra spildevandsanlæg markant. Dermed bidrager vi klart til den grønne omstilling – til gavn for klimaet, københavnerne og resten af Danmark,” siger chefen for Bygas i HOFOR, Morten Stanley.

100 pct. CO2-neutral i 2025
Den nye metode kan altså danne mere biogas fra den samme mængde spildevand. Hvis testanlægget virker, vil det betyde, at HOFOR kan sikre, at bygassen bliver 100 pct. CO2-neutral.

”Vi har aftaler om at aftage biogas fra alle de tre renseanlæg i hovedstaden. Københavnernes eget spildevand bliver således omdannet til biogas, der blandes i bygassen og sendes tilbage til københavnerne. Det er genbrug, der vil noget. Vores plan er at levere 100 pct. CO2-neutral bygas i 2025,” siger Morten Stanley.

For borgerne i hovedstaden betyder det, at de så at sige bliver selvforsynende med bygas. Det, der forsvinder, når man trækker ud på badeværelset, vender tilbage i køkkenet på et senere tidspunkt – som bygas.

FAKTA OM PROJEKTET

  • Bygas i København består lige nu af 65 pct. biogas og 35 pct. naturgas.
  • Testanlægget skal vise, om det er muligt at udvinde mere biogas fra spildevandet.
  • Hvis bygassen kun indeholder biogas, er den 100 pct. CO2-neutral.
  • HOFOR tester anlægget i løbet af det næste år.
  • Hvis metoden virker, vil et nyt anlæg i fuldskala være klar i 2027.

FAKTA OM POWER-X
Power-to-X (PtX) er betegnelsen for en række teknologier, som alle tager udgangspunkt i, at strøm baseret på vedvarende energikilder – sol og vind – udnyttes til at fremstille brint. Det beskriver den proces, hvor strøm og vand bliver lavet om til brint gennem elektrolyse. Brinten kan bruges direkte i f.eks. lastbiler, færger eller i industrien, men den kan også viderekonverteres til andre brændstoffer, i dette tilfælde til biogas.

Kilde HOFOR.