Der bliver inddrevet markant mere gæld i Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM, og styrelsen passerer allerede nu sidste års resultat.

Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM inddriver en stadig større del af gælden til det offentlige. Det betyder blandt andet, at flere personer med gæld til det offentlige bliver trukket i deres løn eller ydelser, før de får pengene udbetalt. I denne uge runder systemet en milepæl, når de første 10 mia. kr. er inddrevet i systemet, siden det blev sat i drift.

”Det siger selvfølgelig noget om, at det nye inddrivelsessystem grundlæggende virker, når vi nu har inddrevet 10 mia. kr. i systemet. Der er stor fremdrift, og det er et afgørende skridt mod en normaliseret gældsinddrivelse. Det betyder dog ikke, at vi er i mål. Der er stadig hårdt arbejde forude, og det er vi meget bevidste om”, siger fungerende direktør i Gældsstyrelsen Henrik Rosendahl.

Alene i de første knap ni måneder af året har Gældsstyrelsen inddrevet 3,7 mia. kr. i PSRM. Det svarer til det beløb, som blev inddrevet i systemet i hele 2021. Der bliver parallelt inddrevet gæld i et midlertidigt inddrivelsessystem, og det gav sidste år et samlet resultat på 11,5 mia. kr.

”Den solide fremgang i PSRM betyder også, at vi igen i år forventer at overgå sidste års samlede resultat. Vores målsætning er, at alt gæld inden for en årrække inddrives i det nye system, hvilket vil bidrage betydeligt til vores effektivitet og fremdrift”, siger fungerende direktør i Gældsstyrelsen Henrik Rosendahl.

Foto ABW

Kilde.