Det nye nationale forum skal følge op på de nye anbefalinger om, hvordan man forebygger og håndterer samtidig brug af flere lægemidler (polyfarmaci). Den primære opgave er at styrke samarbejdet på tværs af sektorer og sikre et fortsat fokus på emnet.

Foto ABW

Behandlingsvejledninger og andre anbefalinger på lægemiddelområdet, der skal rådgive læger og andet sundhedspersonale i behandlingen af mennesker med sygdomme, tager som oftest kun udgangspunkt i én sygdom eller ét symptom ad gangen. Der mangler viden om, hvordan medicinen spiller sammen, fx hvis man har flere kroniske sygdomme på samme tid og får forskellige lægemidler til at behandle hver sygdom.

”Der mangler generelt viden og rådgivning om, hvordan man som sundhedsperson kan hjælpe patienter, der bruger flere lægemidler på samme tid, og også viden om prioritering imellem lægemidlerne.

Derfor kom vi i maj 2022 med 13 nye anbefalinger for, hvordan vi på udvalgte områder kan forebygge og håndtere polyfarmaci og tog også emnet op på vores årlige Stormøde for fagpersoner”, siger Solveig Forberg, chefkonsulent i IRF i Sundhedsstyrelsen.

Erfaringerne fra stormødet var, at der er behov for et nationalt forum, som kan styrke samarbejdet på tværs.

”Vi havde overvejet at skabe et nationalt forum for polyfarmaci forinden Stormødet, og vi blev i høj grad bekræftet i, at det er en rigtig god idé med et sådant forum. Vi forventer jo, at der kommer flere mennesker med multisygdom fremover, som får mange forskellige lægemidler. Derfor er der behov for at gå i gang med at få videreudviklet anbefalingerne og få sat mere fokus på emnet gennem det nye forum”, siger Solveig Forberg.

I første omgang vil IRF gå i dialog med flere interessenter på området. Desuden sendes der i juni måned en kort version af IRFs anbefalinger ud til alle læger via Ugeskrift til Læger.

Begge indsatser skal være med til at starte processen med at få forskellige aktører på tværs af sektorer til at forebygge uhensigtsmæssig brug af mange lægemidler, ved at sætte fokus på hvem der er i særlig risiko for at få mange lægemidler, og give forslag til udvikling af metoder til at finde de patienter, der har behov for en særlig indsats.

Polyfarmaci ved multisygdom – Viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejde (kort version) her

Du kan også finde den fulde rapport og evidensgennemgangen m.m. på hjemmesiden via linket. Anbefalingerne er skrevet i et samarbejde med en bred og engageret arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra otte forskellige faglige selskaber, Danske Patienter, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Kilde.