Bofællesskabet Lioba på Frederiksberg skal hjælpe forskere med at undersøge tilliden mellem socialt udsatte borgere og medarbejdere på bosteder.

Praktikere og forskere er enige om, at tillid er en forudsætning i arbejdet med at hjælpe udsatte medborgere. Der er dog en begrænset viden om, hvordan tillid ser ud, og hvad er det der gør, at den gensidige tillid styrkes eller svækkes.

Det skal forskningsprojektet ’TIES’, som Bofællesskabet Lioba er en del af, undersøge. Projektet er netop blevet udvalgt af Veluxfonden blandt 68 ansøgninger og modtager 5,5 mio. kr. til at undersøge det relativt underbelyste emne. Ved brug af video- og lydoptagelser af samtaler og grundige analyser af kommunikationen mellem borger og medarbejdere på botilbuddet, sætter projektet fokus på, hvad det er der ikke virker i kontakten, og ikke mindst på, hvad der virker. Det sker ikke kun i mødesammenhænge, men gennem alle dagens gøremål i og uden for bofællesskabet.

Borgerdeltagelsen er naturligvis frivillig, og det er et væsentligt element, da netop kommunikation mellem borger og medarbejder er med til at afgøre tillidsforholdet.

Forskningsprojektet skal munde ud i et undervisningsmateriale til de fagprofessionelle, som arbejder med målgruppen, og skal klæde dem på til at føre tillidsfulde samtaler, der inddrager og understøtter de udsatte borgere til at realisere deres egne mål, understøtte deres handlekraft og deltage i meningsfulde fællesskaber i og udenfor institutionen.

Projektet ‘TIES – Tillid i (re)socialiserende samtaler’ er blevet til i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Café Exit og Bofællesskabet Lioba på Frederiksberg.

Læs mere på https://veluxfoundations.dk/da/humpraxis-projekter-2022

Foto ABW

Kilde.