Movia har udarbejdet de endelige planer for buskørslen, så busserne spiller bedst muligt sammen med den øvrige offentlige trafik, når den nye metrocityring åbner i 2019.

Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har i lighed med de øvrige kommuner vedtaget busnettet. Der bliver fortsat i samarbejde med Ældrerådet og Handicaprådet arbejdet på en mulig ændring af linjeføringen på Frederiksbergbus linje 72, så denne kan betjene Dalgas Boulevard.

Movia vil informere grundigt om det nye busnet fra august, men du kan allerede nu se oversigtskort og læse mere i den politiske behandling.

Læs mere her.