Det er ikke kun en fordel for forbrugerne at indføre blødere vand på de store vandværker i hovedstadsområdet. CO2-aftrykket reduceres nemlig også betydeligt, selv når ombygningerne af værkerne er regnet med. Faktisk kan der spares hele 40.000 tons C02 om året, når de store vandværker er bygget om og leverer blødere vand.

Pressefoto HOFOR

Mindre arbejde med at fjerne kalk i brusenichen, færre kemikalier, længere levetid for apparater og penge sparet.

Der har længe været flere kendte fordele ved at have vand med mindre kalk i hanerne – også kendt som blødere vand. Og nu kan HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, føje endnu en markant fordel til listen.

En ny COWI-undersøgelse af private husholdningers brug af blødere vand viser nemlig, at HOFOR og forbrugerne sammen kan spare op til 40.000 tons CO2 om året, når otte kommuner i HOFORs forsyningsområde har blødere vand med en hårdhedsgrad mellem 10 og 12.

Også byggeri og drift af vandværker er regnet med
Undersøgelsens konklusion glæder Jeppe Poulsen, der leder HOFORs løbende arbejde med at gøre vandværkerne mere bæredygtige.

Han forklarer, at udregningen af de 40.000 årlige tons CO2, der kan spares, både inkluderer brug af kemikalier, længere levetid for apparater og endda også byggeriet og driften af de store vandværker:

“Den nye undersøgelse fra COWI viser, at det er muligt at spare op til 40.000 tons CO2 om året inklusive nybygning og drift, som vi skulle have gjort alligevel, fordi værkerne trængte til renoveringer. De fleste ved, at det koster en del CO2 at bygge og drive de store vandværker, men nu kan vi altså se, at det rent faktisk kan være med til at sænke CO2-udledningen, at vi giver hovedstadsområdet blødere vand,” siger Jeppe Poulsen.

Han forklarer, hvorfor HOFOR har bedt COWI undersøge klimapåvirkningen:

“Vi har generelt høje ambitioner om at bygge og drive vores vandværker bæredygtigt, og undersøgelsen her er et vigtigt værktøj til at måle vores indsats. Nu ved vi, at blødere vand kan give en betydelig CO2-besparelse – udover de andre positive effekter, siger Jeppe Poulsen.

Kræver kun en mindre ændring hos forbrugerne
HOFOR er i gang med at indføre blødere vand i hele hovedstadsområdet. Programleder Ahmad Yassine forklarer her om mulighederne for at sænke CO2-udledningen med op til 40.000 tons om året:

“Undersøgelsen viser, at apparater som kaffemaskiner, opvaskemaskiner og vaskemaskiner holder længere, fordi de i mindre grad kalker til. Den længere levetid på apparaterne står for cirka 70 procent af den samlede CO2-besparelse ved blødere vand, mens kundernes brug af kemikalier står for de sidste cirka 30 procent,” siger han og forklarer:

“Man kan sige, at det er op til kunderne, hvor stor en del af de mulige sidste 30 procents besparelse, der kommer i hus. Og det handler egentlig bare om, at de skal bruge cirka 1/3 mindre shampoo, sæbe og vaskemiddel. Og de vil formentlig helt automatisk komme til at bruge mindre afkalker, fordi brusenichen og elkedlen sjældnere kalker til,” siger Ahmad Yassine.

Slaget står ved vaskemaskinen
De kommende år vil HOFOR løbende informere kunderne om, hvordan de skaber gode forbrugsvaner med det blødere vand, så CO2-besparelserne bliver så store som muligt, fortæller programlederen og peger på et sted, der bliver særligt vigtigt at fokusere:

“Den vigtigste indsats i hjemmene kommer til at foregå ved vaskemaskinen. Det er her, vi ser den største effekt for klimaet, så her er det særligt vigtigt, at kunderne husker at bruge 1/3 mindre vaskemiddel, når det blødere vand er sænket til 10 til 12 hårdhedsgrader,” siger Ahmad Yassine.

Gradvist blødere vand
Han forklarer, at HOFOR i øjeblikket er i gang med at renovere og nybygge en række store vandværker, som samtidig får tilføjet blødgøring af vandet.

“Da vandværkerne leverer vand til flere forskellige kommuner, vil vandets hårdhedsgrad blive sænket gradvist de kommende år. Derfor anbefaler vi, at man følger de gode råd på vores hjemmeside og tilpasser sin brug af kemikalier som afkalker og vaskepulver efter hårdhedsgraden,” forklarer Ahmad Yassine.

Pressemeddelelse.