​​​​​​​Istandsættelsen af Frederiksberg Svømmehal er godt i gang, men detailundersøgelser har afdækket et større omfang af fejl og mangler i den tidligere entreprenørs arbejde. Det medfører, at svømmehallens genåbning må udsættes endnu engang.

Arbejdet med renovering af Frederiksberg Svømmehal skrider godt fremad takket være et tæt samarbejde med entreprenøren Viuff Anlæg A/S og kommunens totalrådgiver COWI.

Desværre viser detailundersøgelser nu, at der er flere fejl og mangler i den tidligere entreprenørens arbejder end dem, som kommunen kendte til, indtil for nylig. Det drejer sig bl.a. om mangelfuldt udført korrosionsbeskyttelse og betonreparationer, der ikke lever op til kvalitetskravene. Dette forsinker nu byggeriet yderligere.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) er skuffet over, at borgerne på Frederiksberg skal vente endnu længere tid på genåbningen:

”Jeg er frustreret over, at det nu ser ud til, vores svømmehal først åbner i løbet af 2024. Færdiggørelsen er allerede forsinket flere gange, og det er næsten ubærligt, at der fortsat kommer ting for dagen, som forsinker arbejdet yderligere. Det har været og er fortsat dybt utilfredsstillende, at den tidligere entreprenør ikke har løftet opgaven. Vi er så mange, der savner vores gamle svømmehal, og jeg har svært ved at finde ord for, hvor vred jeg er over den kvalitet – eller nærmere mangel på samme – den tidligere entreprenør leverede”, siger han.

Selvom der ihærdigt arbejdes blandt entreprenør, rådgiver og kommunen som bygherre på en optimering af tidsplanen, vurderes ovenstående desværre at forlænge den samlede byggetid og forskyde tidspunktet for genåbningen af svømmehallen. For nuværende ses ind i en dato for entreprenørens aflevering i andet kvartal 2024, hvorefter svømmehallen skal idriftsættes.

Der er dog tale om en foreløbig melding, og kommunen forventer at kunne meddele et mere præcist tidspunkt for genåbningen, når de yderligere fejl og mangler og konsekvenserne for tidsplanen er fuldt ud afdækket i løbet af april.

Borgmester Michael Vindfeldt understreger, at der fortsat vil være maksimal åbenhed om projektet. Ligesom i efteråret 2022 vil naboer og brugere løbende modtage nyhedsbreve med status, tidsplan og information om åben byggeplads og andre forestående aktiviteter. Der ventes at udkomme et nyt nyhedsbrev omkring påske, og sagen kan desuden følges på Frederiksberg Svømmehals hjemmeside.

Frederiksberg Kommune har anlagt en voldgiftssag mod den tidligere entreprenør, som følge af ophævelsen af kontrakten, da entreprenøren efter Frederiksberg Kommunes opfattelse ikke levede op til hverken tidsplan eller kvalitetskrav. I tilknytning til voldgiftssagen gennemføres der syn og skøn ved en uvildig skønsmand.

Kilde Frederiksberg Kommune.

Foto: ABW