Klimaændringerne udvikler sig i den forkerte retning. Det bekymrer 80 procent af de nordiske borgere. Nu ønsker de et styrket nordisk samarbejde om klimaløsninger. Det er gode nyheder for de nordiske regeringer, som alle ønsker at styrke det nordiske samarbejde på området. Det oplyser Nordisk Ministerråd i en pressemeddelse.

Pressefoto: Nordisk Ministerråd

I en ny rapport fra Nordisk Ministerråd, “Demokrati og klimaengasjement i Norden – Felles mål, ulike løsninger”, svarer 5.000 nordiske borgere på spørgsmål om klima, demokrati og engagement. Hele 80 procent svarer, at de er bekymrede for klimaudviklingen. Borgerne har også løftet klimaspørgsmålet op som den vigtigste sag for det nordiske samarbejde. Det er opsigtsvækkende, at støtten til det nordiske klimasamarbejde er fordoblet på to år. Dermed får politikerne borgernes opbakning til et øget samarbejde om gode klimaløsninger.

Det er alligevel vigtigt at bemærke, at 37 procent af de adspurgte ikke har tiltro til, at politikerne kan løse klimakrisen alene. Og det på trods af, at tilliden til demokratiet og det politiske system er meget høj i alle de nordiske lande. Generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki, mener, at det er positivt.

– Dette er noget, som de nordiske politikere skal være opmærksomme på. Samtidig ser jeg dette som et stærkt folkeligt ønske om et styrket samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, siger Lehtomäki.

Små forskelle mellem generationer.
Rapporten har også et særligt fokus på de unge. Det var forventet, at man kunne se en stærkere bekymring for klimaet blandt de unge. Men virkeligheden er, at bekymringen er ret ligeligt fordelt blandt unge og ældre. Undersøgelsen viser dog, at engagementet er stærkere blandt de yngre. De er i højere grad villige til at gøre mere for at opnå den ønskede udvikling.

– Det er holdninger og engagement, som fremtidens politik for et bæredygtigt samfund skal bygges på, afslutter Lehtomäki.

Rapporten “Demokrati og klimaengasjement i Norden – Felles mål, ulike løsninger” udgives onsdag den 24. juni 2020.

Det er holdninger og engagement, som fremtidens politik for et bæredygtigt samfund skal bygges på.
Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk Ministerråd