Mette Aadahl tiltræder som professor i reumatologi med fokus på fysioterapi ved rehabilitering, fysisk aktivitet og sundhedsfremme. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Mette Aadahl fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse tiltræder som professor den 1. april. Pressefoto Region Bispebjerg Hospital

 

– Jeg er glad for, at Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har fået mulighed for at etablere dette professorat i samarbejde med Københavns Universitet. Professoratet har fokus på sundhedsfremme, hvilket jeg ser som en vigtig opgave, vi som hospital spiller aktivt ind i. Vi skal have fokus på også at forebygge sygdom og sikre, at patienterne forbliver sunde og raske efter behandling på hospitalet, siger vicedirektør Kirsten Wisborg.

Professoratet er etableret i et samarbejde mellem Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Institut for Idrætsmedicin og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Mette Aadahl er uddannet fysioterapeut, MPH, ph.d og har været seniorforsker i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse siden 2011.

Større fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.
Omdrejningspunktet for det nye professorat er at udvikle, afprøve, evaluere og implementere indsatser, der kan fremme fysisk aktivitet og reducere stillesiddende adfærd. Ifølge den nye professor er mere bevægelse en sikker opskrift, når den tager afsæt i patienternes hverdag.

– Vi skal blive bedre til at udnytte det potentiale, der er i fysisk aktivet, da flere og flere mennesker lever med kronisk sygdom. Derfor er der behov for et større fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, så vi fremadrettet kan sikre bedst mulig anvendelse af de begrænsede ressourcer i sundhedsvæsenet, siger Mette Aadahl og fortsætter: – Fysisk aktivitet er så vigtigt og et potent middel, der kan fremme livskvalitet hos den enkelte og reducere risiko for at kronisk sygdom opstår eller forværres, siger hun.

Det brede samarbejde er alfa omega
Udviklingen af indsatser skal ske gennem inddragelse af patienter, de sundhedsprofessionelle og andre relevante aktører, ligesom det skal indtænkes, hvordan organiseringen af tilbud kan ske på tværs af sektorer, og hvordan der sikres gode strukturer og fysiske rammer, der fremmer bevægelse. For den nye professor handler det om et langt sejt træk.

– Det brede samarbejde er alfa omega, hvor vi kan udvikle, målrette og individuelt tilpasse tilbud om fysisk aktivitet og træning til de patienter, som har mest brug for det, men som erfaringsmæssigt er sværest at nå. Jeg glæder mig til dette samarbejde, hvor vi frem for alt skal lade være med at tænke ’one size fits all’, siger Mette Aadahl.

Mette Aadahl lægger også stor vægt på bevægelse i sin fritid, hvor løb og vandring hører til de foretrukne. Desuden synger hun i kor, som hun glæder sig til at komme i gang med igen, når Danmark åbner helt op.

FAKTA

  • Mette Aadahl bor i Vanløse sammen med sin mand og en hjemmeboende datter på 17 år.
  • Fra 1. april professor i reumatologi med fokus på fysioterapi ved rehabilitering, fysisk aktivitet og sundhedsfremme. Engelsk: Clinical Professor of Rheumatology with Focus on Physiotherapy in Rehabilitation and Physical Activity in particular HEALTH PROMOTION.
  • Seniorforsker i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse siden 2011 (tidligere: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed).
  • Lektor ved Institut for Folkesundhed, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2015.
  • Master of Public Health (MPH) 2000.
  • Uddannet fysioterapeut 1986, ph.d. i Folkesundhed og Epidemiologi fra Københavns Universitet 2007.
  • Tillidshverv:  Videnskabeligt udvalg, Dansk Selskab for Folkesundhed (2013-). Sundhedsstyrelsen, Forskerpanel bag anbefalinger om fysisk aktivitet (2013-).