CoronaVirus er i Danmark. Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer, som Frederiksberg Kommune udmønter på følgende måde i den aktuelle situation. Det oplyses i en pressemeddelse. 

Ansatte i Frederiksberg Kommune med symptomer som feber, hoste eller åndenød, og som er udrejst fra et af landene med betydelig smittespredning inden for de seneste 14 dage, skal selvisolere sig og umiddelbart telefonisk kontakte læge med henblik på visitation til undersøgelse for COVID-19

Ansatte i Frederiksberg Kommune, der er udrejst fra et af de særlige risikoområder inden for de sidste 14 dage, skal blive hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet. Kommunen har særligt indskærpet over for personale i sundheds- og ældresektoren, der i deres arbejde har borger/patient-kontakt, at de ikke må gå på arbejde, hvis de er udrejst fra et særligt risikoområde inden for de seneste 14 dage.

Er du borger i Frederiksberg Kommune, og er du kommet hjem fra rejse i et særligt risikoområde inden for de seneste 14 dage, så opfordrer Frederiksberg Kommune dig til at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling og blive hjemme. Du skal i særdeleshed undgå at besøge institutioner med ældre og syge borgere. Listen over særlige risikoområder findes på sst.dk/corona

Frederiksberg Kommune følger løbende situationen og koordinerer med Hovedstadens Beredskab. Vi har en beredskabsplan for pandemisk epidemi klar, hvis Hovedstadens Beredskab vurderer, at det bliver nødvendigt at aktivere den.

Du kan selv være med til at forhindre at COVID-19 spreder sig i Danmark. De gode råd er: 

God håndhygiejne, primært håndvask og hånddesinfektion med håndsprit (dette fordi hånddesinfektion med håndsprit bedst dræber virus)
Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.
Du finder gode råd og yderligere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.