Første del af en ny motions- og aktivitetsrute rundt om idrætsanlæggene ved Jens Jessens Vej er nu klar til brug for borgere i alle aldre. Motionsstien giver mulighed for at træne alt fra overarme til ryg og ben. Det oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Nu bliver det lettere at få både frisk luft og effektiv træning i dejlige grønne omgivelser. Frederiksberg har fået en ny motionssti, som er indrettet med træningsredskaber, der kan udfordre og bruges af børn og voksne i alle aldre. Områdets idrætsaktører, lokale skoler og plejecentre har været med været til at kvalificere træningsaktiviteterne på den nye motionssti.

Borgmester Simon Aggesen (C) er glad for, at Frederiksberg får endnu en motionssti: ”Jeg er glad for, at vi har fået endnu en mulighed for at dyrke motion i det fri. Motionsstien med dens indlagte aktivitetslommer er et godt alternativ til indendørs træning, fordi den tilbyder motoriske udfordringer både for børn og voksne i alle aldre, samtidig med at der også er blevet gjort plads til socialt ophold og leg i flotte grønne omgivelser”, siger han.

Det er den grønne sti, også kaldet ”Kærlighedsstien”, som går oppe fra Peter Bangs Vej (nord) og ned til Rådmand Steins Allé (syd) langs S-banen, der blevet opgraderet og forskønnet, så stien nu indbyder til motion, leg og socialt ophold. Kærlighedsstien er gjort bredere, og der er tilført belysning, så stien er hyggelig og tryg at benytte også efter mørkets frembrud. Samtidig er stiens grønne og rekreative udtryk også blevet forstærket. Langs stien er der opsat plinte og forskellige redskaber til funktionel træning, hvor kroppens egen vægt fungerer som modstand og giver effektiv træning af hele kroppen.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Nikolaj Bøgh (C), glæder sig også over den nye motionssti: ”Motionsstien er er unik, fordi redskaberne spænder så vidt, at de kan anvendes til flere forskellige træningsformer og af alle uanset alder og træningsniveau. Stien er således glædeligt målrettet alle generationer. Jeg vil gerne sige stor tak til alle, der har været med til at kvalificere projektet og bidrage til, at vi har fået en så alsidig motionssti”, siger han.

Opgraderingen af Kærlighedsstien er en del af et overordnet ønske om på sigt at udvikle alle stier og veje omkring KB Hallen og boldbanerne – så der skabes en sammenhængende rekreativ motions- og aktivitetsrute rundt om idrætsanlæggene ved Jens Jessens Vej.

Fakta 

  • Den eksisterende Kærlighedssti har fået nyt og fast slotsgrus samt blevet gjort mere bred
  • Ny belysning er tilført langs hele Kærlighedsstien, så stien nu er indbydende, tryg, tilgængelig og motionsfremmende at benytte hele døgnet rundt.
  • Langs stien er der etableret aktivitetslommer af varierende størrelse, og hvor den største aktivitetslomme er med gummibelægning og med opsatte træningsredskaber i gylden stål.
  • Der er opsat afstandskugler pr. 50 meter langs hele stien til brug for løb og træning.
  • Stiens nye betonplinte fungerer både som opholdsmøbel, mødested og aktivitetsnedslag på en gang, og så man også kan sidde og se på aktiviteterne inde på boldbanerne ved stien.
  • Det grønne og æstetiske udtryk langs hele stien er blevet forstærket via beplantning af nye træer og via forskønnelse af stiens eksisterende beplantning og bevaringsværdige træer.