Bæredygtighed er et gennemgående tema i den ny kommuneplan, som Frederiksberg Kommunalbestyrelse netop har vedtaget. Med planen kommer der endnu stærkere fokus på den grønne omstilling, ikke mindst når det handler om trafik. Det sker blandt andet ved en prioritering af den kollektive trafik, fodgængere, cyklister og el og delebiler.

Borgmester Simon Aggesen (C) glæder sig over det stærke, grønne fokus, som også kom til udtryk i høringsfasen:

”Planen har et massivt fokus på bæredygtighed og på at skabe den bedste by for alle Frederiksbergs borgere. Den kommer til at være et vigtigt styreredskab, og jeg er særligt glad for de mange høringssvar, der kom og for det digitale borgermøde, vi holdt undervejs. Det viser et stort engagement,” siger han.

Kommuneplanen skaber større muligheder for at have delebiler og elbiler, og den stiller krav til at der skal anlægges parkeringspladser til ladcykler ved alle typer af byggeri. Desuden sætter planen stort fokus på at få bilparkeringspladser under jorden, så pladsen kan bruges til at skabe endnu flere grønne og rekreative byrum.

Kommuneplanen indeholder også en ny boligpolitik, der slår fast, at nye boliger ikke er et mål i sig selv, og at Frederiksberg skal fastholdes som en blandet by med høj arkitektonisk kvalitet i bygninger og byrum – og med skærpede krav til den miljømæssige bæredygtighed.

Miljø og naturkvaliteten får også et stort løft med den nye kommuneplan, særligt med et øget fokus på biodiversitet. I fremtiden skal der være mere grønt i byen, ligesom der skal være mere vand, der gavner både biodiversitet og nedkøler byen.

Læs kommuneplanen her: www.frederiksberg.dk/kommuneplan.

 

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk