Fredag indgik Frederiksberg Kommune og Frederiksbergs Lærerforening aftale om lærernes arbejdstid fra næste skoleår. Aftalen er en af de første lokale udmøntninger af den nationale arbejdstidsaftale for lærere, der blev indgået sidste år. Det oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Loft på antallet af undervisningstimer, frivillig registrering af arbejdstid, særlige introforløb for nyuddannede lærere og fokus på dialog og samarbejde. Det er nogle af de vigtigste elementer i den nye aftale om læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid, som Frederiksberg Lærerforening og Frederiksberg Kommune underskrev fredag.

Borgmester Simon Aggesen (C) er meget tilfreds med aftalen: ”Lærerne er ekstremt vigtige for det gode børneliv, som vi ønsker, alle byens børn uden undtagelse skal have. Derfor er det vigtigt, at lærerne trives og påskønnes, og at de har gode rammer for at gøre deres arbejde. Det, håber og tror jeg, denne nye aftale vil bidrage til, og jeg vil gerne takke Frederiksberg Lærerforening for en god og konstruktiv proces,” siger han.

Formanden for Frederiksberg Lærerforening Lasse Hansen udtaler: ”Med indgåelsen af denne aftale markerer vi, at samarbejdet mellem kommunen og dens lærere og børnehaveklasseledere igen foregår i aftalte rammer og med en fælles vision om, at skole er noget, vi laver sammen. Jeg er glad for aftalen, og har en forventning om, at den vil have en positiv indvirkning på den enkelte arbejdsvilkår, og at vi dermed får bedre mulighed for at lave god skole for vores elever. Det er jo i bund og grund det, det handler om.”

Også formand for Frederiksberg Kommunes Undervisningsudvalg, Michael Vindfeldt (A) ser frem til, at den nye aftale træder i kraft: ”Nu har vi en fælles aftale, som alle har nikket til. Jeg håber, den vil skabe ro og gennemsigtighed ude på skolerne, så lærerne kan koncentrere sig om det vigtigste: nemlig at skabe undervisning i verdensklasse. Og så er jeg ekstra glad for, at Frederiksberg forhåbentligt får lidt lettere ved også at rekruttere nye dygtige lærere, nu hvor vi har et særligt introforløb med lavere timetal, hvis man er nyuddannet.”

Aftalen betyder, at en almindelig lærer i fremtiden højst må undervise 26 lektioner om ugen, mens nyuddannede lærere højst må undervise 24 lektioner om ugen det første år i ansættelsen. Det betyder, at der skal udmeldes ekstra lærerressourcer til skolerne, og at der skal ansættes op til ni nye lærere.

Samlet set kommer aftalen til at koste cirka fem millioner kroner om året.