Danskernes gæld til det offentlige skal ned. Derfor halveres rentetillægget den 1. juli, så danskere med gæld til det offentlige får bedre mulighed for at betale tilbage.

Danskernes gæld til det offentlige er steget til over 150 mia. kr. de seneste år. Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at renten sænkes fra den 1. juli. Rentenedsættelsen er et af en række tiltag i gældsaftalen fra sommeren 2022, der skal bremse og vende udviklingen i danskernes gæld til det offentlige.

”Den store gæld til det offentlige er ulykkelig både for den enkelte skyldner og for samfundet. Derfor sænker vi renten markant, så flere får mulighed for at betale det, de skylder. Samtidig styrker vi adgangen til at trække skyldnere direkte i lønnen. Det er et af vores mest effektive værktøjer i inddrivelsen af gæld til det offentlige”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Læs hele pressemeddelelsen på Skatteministeriets hjemmeside her: Nu sænkes renten på gæld til det offentlige | Skatteministeriet (skm.dk)

Læs mere i publikationen her: Renter udgør stigende andel af gælden til det offentlige – Gældsstyrelsen (gaeldst.dk)

Du kan også læse mere om renter på gæld til det offentlige på Gældsstyrelsens hjemmeside.

Foto ABW