​Fremover bliver det muligt for patienter at hente hospitalsmedicin på et af regionens hospitaler, som ligger nær deres bopæl uden for ambulatoriernes åbningstid. Et flertal i regionsrådet har nemlig besluttet at opsætte medicinbokse på 7 hospitaler i regionen. Boksene, som er særlige i forhold til kunne opbevare medicin, fungerer ligesom de postbokse, du fx møder i supermarkeder. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

“Medicinboksene vil først og fremmest være en stor hjælp til mennesker, som lever med kronisk sygdom, og som ofte henter medicin på hospitalet som en del af deres behandling, uden at de nødvendigvis behøver en konsultation hos lægen”, siger formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K) og fortsætter: “Hvis din behandling foregår på Rigshospitalet, men du bor i Nordsjælland, så er det en stor belastning i dagligdagen at tage turen ind til centrum for at hente medicin. Med medicinboksene vil patienterne dermed kunne hente medicinen tæt på sin bopæl. Medicinen kan hentes uden for ambulatoriernes åbningstid fx sen eftermiddag eller aften eller tidlig morgen. Det vil betyde meget, særligt for dem, som passer et arbejde og måske kan have svært ved at finde tid til at møde op i dagtimerne.”

Plejepersonalet sparer tid.
Medicinboksene vil også aflaste personalet, som ikke skal bruge deres tid på at udlevere medicinen på afdelingen. “Vi skal bruge sundhedsvæsnets ressourcer fornuftigt. Når man kan hente medicinen i forhallen, så kan lægen eller sygeplejersken bruge sin tid på de andre patienter. Det synes jeg giver rigtigt god mening”, siger Christoffer Buster Reinhardt (K):

Mulighed for flere videokonsultationer.
Det er Region Hovedstadens Apotek, som opsætter medicinboksene i samarbejde med regionens hospitaler. Afdelingerne på hospitalerne beslutter selv, hvilke patienter, der kan afhente medicin i medicinboksene. Det er kun medicin, som kan udleveres uden en konsultation hos lægen, som vil kunne hentes i medicinboksene. Christoffer Buster Reinhardt håber dog på, at flere i fremtiden kan klare konsultationen over telefonen eller skype.

“Hvis man har brug for en snak med lægen eller sygeplejersken, så skal man selvfølgelig have mulighed for det – men hvis det drejer sig om en kort snak om, hvor mange tabletter man skal tage, så tror jeg egentlig, at mange vil foretrække at tage den snak hjemme fra stuen. Med medicinboksene kan man så hente medicinen selv, når det passer ind i hverdagen uden at være afhængig af, om ambulatoriet nu har åbent,” siger han.

Fakta

  • Medicinboksordningen er afprøvet på Herlev Hospital, hvor der er opstillet en medicinboks med 20 rum.
  • Boksene forventes at blive sat op på 7 af regionens hospitaler i løbet af 2021.
  • Etableringsomkostninger er ca. 1. mio. kr.