Den 9. maj 2022 besluttede Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget, at caféer og restaurationer ekstraordinært kan søge om at udvide det eksisterende udeserveringsareal i perioden 1. juni – 30 september 2022 som følge af coronarestriktionerne i 2020 og 2021.

Der kan kun gives tilladelse til udvidet udeservering, hvis det er foreneligt med trafiksikkerheden og tilgængeligheden.

Det bemærkes, at det pt. overvejes at kræve betaling for de arealer, der rådes over i forbindelse med udeservering.

Læs mere her

Foto: ABW