Tyske eksperter måler lige nu på, hvilken effekt det har på luftkvaliteten, hvis man flyver på bæredygtigt brændstof – også kaldet SAF, Sustainable Aviation Fuel. Målekampagnen er den første af sin slags, og finder sted i Københavns Lufthavn, som er centrum i EU projektet ALIGHT.

Pressefoto

Forskere fra det tyske luft- og rumfartscenter DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – har parkeret en varebil fyldt med avanceret måleudstyr ved en gate i Københavns Lufthavn. Fra det mobile laboratorie måler forskerne luftkvaliteten, når et SAS-fly med hele 35 procent SAF iblandet i brændstoftanken ankommer til København fra Stockholm tre-fire gange dagligt i en periode på tre uger.

“Vi ved, at SAF er med til at mindske CO2-udledningen, men vi vil også gerne vide, om det er godt for den lokale luftkvalitet, ” siger Christian Poulsen, der er driftsdirektør i Københavns Lufthavn.

Når flyet lander i Københavns Lufthavn, måler eksperterne luftkvaliteten, mens flyet er på jorden og kører mellem landingsbanen og gaten. Det er første gang nogensinde, at der bliver foretaget så omfattende målinger i et autentisk lufthavnsmiljø.

“Tidligere forsøgstudier har vist at anvendelse af blandinger med bæredygtige brændstoffer reducerer udledning af partikelemissioner uden ulemper for flydriften,” siger Dr. Tobias Schripp, forsker hos DLR og leder af forsøget.

Vigtig viden for fremtidens luftfart
Der er aldrig tidligere fløjet på så høj en blandingsprocent på en kommerciel rute med passagerer i Danmark. Resultatet af målingerne kommer til at give det hidtil mest detaljerede billede af hvilken effekt brugen af SAF – Sustainable Aviation Fuel – har på den lokale luftkvalitet i lufthavnen.

“Det vil være endnu en stor gevinst ved en omlægning af luftfarten til bæredygtige brændstoffer, hvis det viser sig, at det har en positiv effekt på luftkvaliteten at flyve på SAF”, siger Christian Poulsen, driftsdirektør i Københavns Lufthavn.

Når resultatet af målingerne er klar om nogle måneder, kan det får stor værdi for luftfartsbranchen, der arbejder målrettet for en mere bæredygtig omstilling af luftfarten.

“Vi er stolte af at være en del af innovationsprojektet, som er i helt tråd med vores ambition om at være en drivkraft for bæredygtig luftfart sammen med vores partnere. Vi ser frem til forhåbentlig positive resultater, hvor brugen af bæredygtige brændstoffer kan have en positiv effekt på den lokale luftkvalitet og arbejdsmiljøet og dermed underbygge de veldokumenterede effekter for hele klimaet, højere oppe i luften”, siger Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability, SAS.

En af mange aktiviteter i ALIGHT
Målingerne af luftkvaliteten, når man bruger SAF, er en af mange vigtige aktiviteter i EU-projektet ALIGHT, hvor Københavns Lufthavn er fyrtårnslufthavn. Sammen med 15 europæiske partnere samler vi erfaringer og viden, så vi kan finde fremtidens løsninger for en mere bæredygtig luftfart.

“I Københavns Lufthavn har vi et stort fokus på at nedbringe udledningerne fra fly og forbedre luftkvaliteten. Det er noget, vi har arbejdet målrettet med siden 2007, og vi går hele tiden efter at finde de bedste løsninger til at få reduceret skadelige udledninger af hensyn til miljøet, vores naboer og de ansatte, der arbejder omkring flyene”, siger Christian Poulsen.

Arbejdet er vigtigt for Københavns Lufthavn, som har ambitioner om at driften af lufthavnen er Net Zero i 2030, hvilket betyder, at vi ikke udleder mere CO2, end vi fjerner igen fra atmosfæren. Og senest i 2050 skal hele driften – altså alt inkl. flytrafikken og de virksomheder, der opererer i lufthavnen – være Net Zero.

Fakta om ALIGHT
ALIGHT er et EU-finansieret projekt, hvor 16 forskellige partnere samler viden og erfaringer for at finde fremtidens løsninger for en mere bæredygtig luftfart. Blandt partnerne er både europæiske universiteter, SAS, Tysklands Aerospace Center, luftfartsorganisationen IATA og fire europæiske lufthavne.
Målet er at dele de erfaringer og den viden, der bliver opbygget i projektet med andre europæiske lufthavne, så hele branchen kan lære af resultaterne og blive inspireret til at en bæredygtig omstilling.

Fakta om SAF
Sustainable Aviation Fuel, eller SAF, er en renere erstatning for konventionelt flybrændstof, som mindsker udledningen af CO2. Der findes to typer SAF: Bio SAF og syntetisk SAF. Bio SAF bliver produceret af affaldsprodukter som brugt madolie, spildolie og fedtstoffer, mens syntetisk SAF bliver produceret gennem teknikken Power-to-X, hvor vedvarende energi bruges til at spalte vand og tilsætte kuldioxid (CO2), som bliver til bæredygtigt flybrændstof. I dag er Bio SAF det eneste bæredygtige flybrændstof på markedet, men forventningen er, at syntetisk SAF er fremtidens løsning.

Kilde.