Nu kan borgere ansøge om kompensation, hvis de har været udsat for NemKonto-svindel, og dermed har fået fx deres løn eller offentlige ydelser omdirigeret til en svindlers bankkonto.

Foto ABW

Ofre for NemKonto-svindel kan fra 1. august 2022 ansøge om kompensation, hvis de er blevet franarret udbetalinger på baggrund af svindel med NemKonto. De første seks måneder af kompensationsordningens levetid, det vil sige frem til 31. januar 2023, kan borgere søge om kompensation med 10 års tilbagevirkende kraft. Det betyder, at Digitaliseringsstyrelsen nu, ud over rådgivning via den døgnåbne hotline ved identitetstyveri, også økonomisk kan hjælpe de borgere, som har været udsat for svindel med NemKonto fra august 2012 og frem:

Det er vigtigt for os, at alle borgere har tillid til og føler sig trygge ved at bruge NemKonto. Selvom det er en meget lille andel, der rammes, tager vi alle tilfælde af svindel alvorligt. Identitetstyveri og svindel er en voldsom og ubehagelig oplevelse, som også kan have økonomiske konsekvenser. Derfor at vi glade for nu at kunne hjælpe med kompensation, hvis man er blevet franarret sin retmæssige ydelse, såsom løn- eller pensionsudbetaling.

Tanja Franck, Direktør for Digitaliseringsstyrelsen

Kompensationsordningen skal hjælpe borgere, der har været ofre for svindel med deres NemKonto. Disse borgere har typisk oplevet identitetstyveri af deres NemID-oplysninger. Svindlerne har med de svindlede NemID-oplysninger ændret ofrenes NemKonto til en bankkonto, de kontrollede. Det har betydet, at udbetalinger såsom løn, børnepenge og folkepension er blevet udbetalt til en bankkonto, svindlerne har valgt.

For at ansøge om kompensation ved svindel skal man kunne dokumentere en politianmeldelse, samt at man har været berettiget til udbetalingen.

Et enigt Folketing har stemt for lovændring
Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Justitsministeriet og Erhvervsministeriet afdækket, hvordan borgere er stillet ved økonomisk svindel med NemID. Arbejdet viste, at eksisterende lovgivning dækkede de fleste situationer.

Eksempelvis hæfter man ikke for et lån, der uretmæssigt er optaget i ens navn. Man opdagede dog en udfordring i de tilfælde, hvor en borgers NemKonto ved svindel var blevet ændret, så eksempelvis borgerens faste indkomst og ydelser blev udbetalt til en svindlers konto.

Tidligere har det i disse tilfælde ikke været muligt at få kompenseret de frarøvede udbetalinger, men det har et enigt Folketing stemt for at ændre, og det er denne kompensationsændring, som nu træder i kraft.

Borgere kan søge om kompensation via digst.dk/kompensation

Fakta om kompensationsordningen
Du kan få kompensation for udbetalinger, som du uforskyldt ikke har modtaget på grund af fejl eller svindel med oplysninger i NemKonto-systemet. Det kan fx være:

  • løn
  • pension
  • SU
  • familieydelser
  • kontanthjælp

Det er en forudsætning for kompensation, at du ikke allerede har fået beløbet kompenseret. Du skal også kunne dokumentere, at du har haft ret til den pågældende udbetaling, samt at du har politianmeldt forholdet, hvis der er tale om svindel.

Fakta om NemKonto

  • Alle voksne borgere i Danmark skal have en NemKonto
  • En NemKonto er en almindelig bankkonto, som borgeren har angivet som sin NemKonto
  • Alle offentlige myndigheder, som udbetaler penge, udbetaler til borgernes NemKonto – eksempelvis SU, børnepenge og folkepension
  • Mange private virksomheder benytter ligeledes NemKonto-systemet til at udbetale eksempelvis løn

Kilde.