På ejendommen Nordre Fasanvej 215 ønsker ejer at nedrive og genopføre to gavlbygninger, der er bevaringsværdige. Planerne skal derfor i offentlig høring frem til 2. december 2021, meddeler Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Kommune har modtaget en ansøgning om at nedrive og genopføre to gavlbygninger med bindingsværk på ejendommen Nordre Fasanvej 215. Gavlbygningerne er i en meget dårlig forfatning og der er mulig fare for sammenstyrtning. De genopføres i videst muligt omfang fuldstændig som de er i dag og så vidt muligt bevares og genindbygges de oprindelige bygningsdele.

Bygningerne er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2021 for Frederiksberg Kommune. Bygningerne har ved en SAVE vurdering i 2014 fået bevaringsværdien 4.

Efter ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer” § 18 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivningsansøgningen har været offentligt bekendtgjort, og offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelse mod nedrivningen.
Efter høringsperiodens udløb vil Frederiksberg Kommune tage stilling til nedrivningen.

Eventuelle indsigelser mod nedrivningen skal sendes til Frederiksberg Kommune, så de er kommunen i hænde senest den 2. december 2021.

Indsigelse skal sendes til bbe@frederiksberg.dk eller til Frederiksberg Kommune, By- Byggeri og Ejendomme, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg.

Foto: ABW