Zoologisk Have vil gerne nedrive det gamle elefanthus for at give plads til et nyt panda-anlæg. Da elefanthuset har en høj bevaringsværdi, skal planerne i offentlig høring frem til 3. maj.

Det skriver Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Frederiksberg Kommune har modtaget en anmeldelse om nedrivning af det gamle elefanthus i Zoologisk Have. Zoologisk Have ønsker at gennemføre nedrivningen for at give plads til et nyt panda-anlæg med tilhørende udearealer.

Det gamle elefanthus er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2013 for Frederiksberg Kommune. Bygningen har en bevaringsværdi på 2, hvilket er en høj bevaringsværdi.

Efter ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer” § 18 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelse mod nedrivningen.

Efter høringsperiodens udløb vil Frederiksberg Kommune tage stilling til nedrivningen.

Eventuelle indsigelser mod nedrivningen skal sendes til Frederiksberg Kommune, så de er kommunen i hænde senest den 3. maj 2017.

Kontakt: 

By, Byggeri og Ejendomme

Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg

For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme

Telefon: 38 21 41 20