Fire gange om året mødes Musikudvalget for at behandle ansøgninger til Musikudvalgets pulje.

Du kan stadig nå at søge Musikudvalgets Pulje om tilskud til musikprojekter og -initiativer på Frederiksberg samt til medfinansiering af honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Der er deadline på 1. februar.

Du finder kriterierne for at søge puljen samt ansøgningsskema her http://www.frederiksberg.dk/By-og-kultur/KulturogFritidspuljer/KogFpuljer.aspx

Foto ABW

Kilde.