Movia og Politiet står sammen om fælles kontrolindsatser rundt om på Sjælland. Det skal øge kundernes bevidsthed om, at man skal huske at betale for turen.

Det burde egentlig ikke være så svært, men det er det. Hvert år er der mange kunder, der glemmer at betale for billetten, når de hopper på bussen. Derfor udfører Movia løbende billetkontrol rundt om på hele Sjælland. Men erfaringen viser, at der er visse tidspunkter, områder og buslinjer, hvor det er svært for Movias kontrollører at gennemføre billetkontrol. Det har ført til et samarbejde mellem Movia og lokalt nærpoliti om koordinerede billetkontrolindsatser.

Normalt udskriver Movia op mod 200 kontrolafgifter under en koordineret indsats med politiet, særligt når den foregår i aften- og nattetimerne. Til sammenligning udskriver en kontrollør ca. 10 afgifter på en gennemsnitlig dag.

Ved en fælles aktion fredag 3. december var situationen dog lidt anderledes end normalt. Her havde Movias billetkontrollører brug for politiets hjælp til at tjekke billetten hos nogle store skoleelever, der over en længere periode ikke havde villet lade sig kontrollere og var stukket af fra Movias billetkontrollører. Den fælles indsats var derfor nøje planlagt og begrænset til linje 18 i begge retninger mellem Valby Station og Sjælør Station. Med politiets hjælp udskrev Movias kontrollører ved denne indsats i alt kun 18 kontrolafgifter, men aktionen forventes også at have en præventiv effekt.

De koordinerede billetkontrolindsatser gennemføres, fordi manglende billetindtægter er en udfordring for mobilitetsselskabet Movia.

“Billetindtægterne er en forudsætning for, at vi kan blive ved med at have god kollektiv transport, da Movia ellers kommer til at mangle de billetindtægter, der er med til at betale for bustrafikken”, forklarer Movias direktør for Kommerciel og Kunder, Camilla Struckmann.

Samarbejdet med politiet bidrager med øget sikkerhed for Movias billetkontrollører.

“Det sker jo desværre ind i mellem, at nogle forsøger at undvige en kontrolafgift. Og vi forstår selvfølgelig godt, at det er rigtigt ærgerligt at få en kontrolafgift. Men man skal altså altid huske at betale turen, som langt de fleste heldigvis også gør”, afslutter Camilla Struckmann.

Med sig på den fælles kontrolindsats fredag 3. december havde Movias kontrollører betjente fra Valby nærpoliti, der sikrede, at hele indsatsen forløb fredeligt og roligt.

 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen