Nu tager Frederiksberg Kommune endnu et vigtigt skridt i den store masterplan, der skal skaffe tidssvarende plejeboliger til byens ældre og samtidig skabe bedre byrum og forbindelsesveje for alle i området ved Betty Nansens Allé.

Fra 6. februar til 3. april kommer forslag til lokalplan for 125 plejeboliger på Betty Nansens Allé 16 i høring. Forslaget lægger op til byggeri af 125 nye plejeboliger og faciliteter til lokalområdets brug, eksempelvis en multisal, små butikker, lokaler til behandling for børn med nedsat funktionsevne og nye byrum. Samtidig lægger forslaget op til at erstatte den nuværende sti i området med en ny gang- og cykelsti med bedre forbindelse til Valby.

Området rummer i dag ungdomsboliger, ejerboliger i Terrassehusene, lejeboliger i Domus Vista-bebyggelsen, boliger for fysisk- og mentalt handicappede samt Skolen ved Nordens Plads. Formand for kommunens Ældre- og Omsorgsudvalg, Thyge Enevoldsen (Ø), understreger, at samspillet på tværs af generationer er vigtigt på Frederiksberg: ”Visionen er at skabe disse moderne plejeboliger, samtidig med at vi tilbyder hele området et løft i form af et attraktivt byrum med masser af mødesteder og muligheder for at være fysisk aktive på tværs af generationerne. Netop muligheden for at mødes og komme hinanden ved på kryds og tværs af generationer til glæde for alle er afgørende på Frederiksberg, og når vi udvikler byen, skal det princip understøttes” siger han.

Frederiksberg Kommunalbestyrelse har allerede besluttet den overordnede landskabsplan for området ved navn Generationernes Byrum, ligesom hele området skal sikres bedre mod skybrud som en del af de kommende anlægsprojekter. Det glæder formanden for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V): ”Vi lægger op til en særdeles ambitiøs byudvikling, der skal skabe værdi for mange menneskers hverdag. Det glæder jeg mig utroligt meget til at se realiseret. Næste skridt bliver at behandle lokalplanen for plejeboligerne og jeg vil opfordre alle til at sætte sig ind i planerne og give deres mening til kende, så vi i Kommunalbestyrelsen får et endnu bedre grundlag at træffe beslutning på,” siger han.

Alle er velkomne til at give deres mening til kende på blivhoert.frederiksberg.dk. Her kan man også se alle relevante materialer. Høringsfrist er 3. april. Der er borgermøde om planerne for plejeboligerne, hvor der også er mulighed for at høre om Generationernes Byrum, torsdag den 14. marts klokken 19 til 21 på Medborgercenter Nordens Plads, Nordens Plads 16A. Alle er velkomne.

Plejeboligerne og Generationernes byrum er et samarbejde mellem KAB og Frederiksberg Kommune. Generationernes Byrum er støttet af Lokale- og Anlægsfonden og Realdania.

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune forventes at behandle lokalplanen den 17. juni 2019. Hvis den besluttes, forventes byggeriet at gå i gang 2020. Byggeriet for de allerede besluttede landskabsplaner går i gang i 2019. KAB er bygherre på projektet.

Links.
Læs mere om projektet på Bliv Hørt – Frederiksberg Kommunes høringsportal