Markant færre unge på Frederiksberg  modtager offentlig forsørgelse sammenlignet med resten af landet. Undervisningsminister Merete Riisager deltager i konference om Frederiksbergs unge-indsats.

Med ”Ungecenter Frederiksberg” samlede kommunen for få år siden uddannelsesvejledere og jobcentermedarbejdere under samme tag for at styrke indsatsen og sikre en bedre overgang fra folkeskole til uddannelse og job.

Indsatsen bærer synlig frugt, og resultater og tiltag bliver drøftet, når undervisningsminister Merete Riisager 12. juni afslutter en dialogkonference på Frederiksberg med unge i fokus. Repræsentanter for erhvervsliv og andre kommuner samt politikere er blandt de mere end 100 interesserede, der har tilmeldt sig konferencen.

Ministerens besøg sker samtidig med, at regeringen forhandler med folketingets partier om en aftale der skal sikre en bedre og mere sammenhængende ungeindsats for unge under 25 år. På landsplan er hele 50.000 unge i den aldersgruppe hverken i uddannelse eller i job.

Borgmester Jørgen Glenthøj deltager også i konferencen:

”At vi har markant færre unge på offentlig forsørgelse sammenlignet med resten af landet hænger blandt andet sammen med den nye organisering af indsatsen. Samlingen af uddannelsesvejledningen og beskæftigelsesindsatsen betyder, at vi populært sagt får vendt en masse unge i døren. Unge, der møder op for at søge en forsørgelsesydelse, bliver i stedet vejledt til job og uddannelse,” fortæller borgmesteren.

Formand for kommunens Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg, Laura Lindahl glæder sig til konferencen, og hun lægger stor vægt på dens fokus på at få endnu flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse – og i det hele taget at sikre, at de unges valg af uddannelse matcher erhvervslivets behov. Udvalgsformanden siger:

”Det er takket være mange års fokus, at vi på Frederiksberg har så få unge på offentlig forsørgelse. Men når vi nu ligger endnu lavere, er jeg slet ikke i tvivl om, at det skyldes en samlet, målrettet ungeindsats, hvor jobcentermedarbejdere og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejder side om side.

Frederiksberg er en ressourcestærk kommune med en bred vifte af uddannelser, og det skal vi udnytte til gavn for disse unge – og jeg tror også på, at vi kan gøre det bedre ved at koordinere den kommunale indsats endnu stærkere.”

Antal og udvikling i andelen af unge på offentlig forsørgelse

2015

2016

Frederiksberg

5,7 procent

5,5 procent

Klyngen

10 procent

9,9 procent

Hele landet

9,9 procent

9,9 procent

Kilde: Jobindsats

/ Pressemeddelese – Frederiksberg Kommune