Der bliver smidt markant mindre affald på Frederiksberg, viser Frederiksberg Kommunes årlige affaldsmåling.

Borgere og gæster passer fortsat bedre og bedre på Frederiksberg. Kommunens seneste affaldsmåling på udvalgte strækninger viser et fald på 21 procent i forhold til affaldsmålingen på de samme strækninger sidste år. Mængden af graffiti er dalet med fem procent siden seneste måling.

Borgmester Simon Aggesen (C) er tilfreds med, at udviklingen går i den rigtige retning:
”En ren, indbydende og præsentabel by er vigtig for alle os, der bor og arbejder på Frederiksberg. Derfor prioriterer vi politisk byens renhold benhårdt; senest har vi etableret renhold om aftenen og kampagner for at påvirke alle til at hjælpe med at holde byen ren og uden graffiti. Jeg er glad for at se, indsatsen bærer frugt. Når det så er sagt, så må vi aldrig hvile på laurbæerne, men fortsætte det lange seje træk for en ren og pæn by,” siger han.

Den mest udbredte affaldstype er fortsat cigaretskod, men også her viser målingen et fald på 23 procent. Det glæder formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg Jan E. Jørgensen (V), som også hæfter sig ved faldet i graffiti: ”Cigaretskod er den sværeste affaldstype at komme til livs, så det er glædeligt med et så markant fald. Jeg tror, at vores langsigtede indsats såvel som vores kampagne her tidligere på året for at få folk til at bruge askebægre og skraldespande har virket. Så vi fortsætter ufortrødent. Også faldet i mængden af graffiti er glædeligt, og det synes at hænge sammen med vores synliggørelse af rensningsordningen samt at ejerne af byens forsyningsskabe er begyndt at rense skabene løbende efter pres fra kommunens side” siger han.

Målingen foregår på samme måde og på de samme strækninger rundt omkring i byen hvert år, hvor der registreres henkastet affald. De veje, der måles på, er H.C. Ørsteds Vej, Nordre Fasanvej og Falkoner Allé, Gammel Kongevej, Finsensvej og Peter Bangs Vej.

Frederiksberg Kommune arbejder efter den såkaldte ”broken window-teori”. Den går ud på, at affald avler affald – det vil sige, at skrald oftere bliver smidt dér, hvor der i forvejen er skrald, og graffiti oftere bliver malet dér, hvor der i forvejen er graffiti. Derfor er det afgørende at holde byen ren og pæn – fordi det i sig selv virker forebyggende og inspirerer andre til at gøre det samme.

Læs pressemeddelsen her.