Luft i budgettet for 2020 hos Region Sjælland giver 30 millioner kroner til forskningsområdet og 20 millioner til udvikling af kompetencer hos sundhedspersonalet. Det skal gøre regionen mere attraktiv for forskere samt tiltrække og fastholde medarbejdere. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Efter at have trukket de røde tal fra og lagt de sorte tal til ser prognosen for Region Sjællands økonomi positiv ud. Regionsrådet har derfor enstemmigt besluttet at give 50 millioner kroner til sundhedsområdet i Region Sjælland. 30 millioner kroner går til regionens sundhedsforskningspulje og skal bruges til flere professorater og en generel styrkelse af forskningsområdet i et samarbejde med Københavns Universitet.

– Et solidt forskningsmiljø er en essentiel del af det at være en attraktiv arbejdsplads for mange nye medarbejdere. Samtidig er det også her, vi kan være med til at udvikle vores sundhedsvæsen i den retning, som vi ønsker, Region Sjælland skal gå. Og vi har haft en stor og positiv udvikling inden for forskning de seneste år, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, og fortsætter:

– Vi skal være kendt for forskning, der betyder noget og gør en forskel for vores mange borgere. Rødderne til vores forskningsindsats findes i borgernes dagligdag for eksempel i form af forskning i patienter med multisygdom eller kroniske sygdomme, som rigtig mange af vores borgere har. Og det er blandt andet det, som vi gerne vil understøtte ekstraordinært med det luft i budgettet, vi har i år, siger Heino Knudsen.

Region Sjællands har et mål om, at regionen sammenlagt skal have 71 professorer tilknyttet i 2022. Lige nu er der 32. Siden 2013 har regionen mere end fordoblet antallet af forskningsartikler fra cirka 300 til nu at have over 700 artikler om året.

Uddannelse og kompetenceudvikling til personalet
Sundhedspersonalet skal have bedre muligheder for at udvikle deres kompetencer. Til det formål har Regionsrådet afsat 20 millioner kroner, som skal udmøntes sammen med Professionshøjskolen Absalon.

– Vi vil gerne kunne tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere i Region Sjælland. Det er stærke faglige miljøer for medarbejderne med til at sikre, og derfor har vi valgt at prioritere penge til at udvikle deres kompetencer, siger Heino Knudsen, og fortsætter:

– Derudover er vi udfordret på det radiologiske område i regionen. Den situation vil vi gerne have ændret, og derfor afsætter vi en pulje, der skal arbejde for at etablere en radiografuddannelse i Region Sjælland samt uddannelse af mammografiassistenter. Det vil kunne være med til at løse en stor udfordring på vores sygehuse, siger Heino Knudsen.