Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et påbud om midlertidig nedlukning af Prins Henriks skoles 1. til og med 9. klasse med tilhørende SFO og klub, som er på matriklen. Nedlukningen sker på grund af et højt antal Covid-19 smittetilfælde på tværs af årgange.

Den midlertidige nedlukning er gældende i 7 dage fra den 17. november til den 23. november 2021 begge dage inklusiv.

Prins Henrik Skole etablerer i nedlukningsperioden nødpasningstilbud for:

  • Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  • Elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
Foto: ABW