Mænds Mødesteder på Frederiksberg meddeler:

I januar blev alle inviteret til at deltage i en brugerundersøgelse. Formålet var at tage temperaturen på vores forening, og det lykkedes over al forventning. 21 medlemmer svarede.

Bestyrelsen har afholdt en række videomøder om undersøgelsen, og her er lidt om resultatet:

Kort resumé af besvarelserne
Overordnet er der tilfredshed med MM Frb, som det er i dag.
Vi fik flere gode forslag om foredrag, udflugter, ture og andre aktiviteter, vi kan kaste os over.
Det går igen i mange besvarelser, at vi mangler et fast mødested. Et hus eller lokale. Et sted der er vores eget.

En del medlemmer kommenterede mødeformen på onsdagsmøderne, hvor ønsket var flere drøftelser i mindre grupper, fremfor fællesdrøftelser i plenum.

Der var også besvarelser, der berørte spørgsmålet, hvordan vi tager os af de enkelte medlemmer. Er vi f.eks. gode nok til at sluse nye medlemmer ind i fællesskabet, og få dem til at blive?
Og hvordan holder vi kontakt til de medlemmer, vi sjældent ser?

Det videre arbejde:
Foruden ovennævnte resumé fik Bestyrelsen indsigt i en række enkeltstående spørgsmål, som vil blive behandlet løbende.

Vores mål er at skabe et MM Frb. baseret på nuværende værdier og jeres forslag og ønsker. I bliver informeret efterhånden, som vi indfører nye tiltag fra undersøgelsen.

Præmien:
Som tak for din besvarelse deltager du i lodtrækningen om en præmie. Den heldige vinder finder vi på generalforsamlingen.

Foto: Bettina Olander Hjort