Beboere i lejligheder på Frederiksberg har sorteret 171.980 kg madaffald alene i maj måned i år.

Madaffaldsordningen til boligforeninger er kommet godt fra start på Frederiksberg. Beboerne har taget ordningen til sig og sorteret 171.980 kg madaffald i maj måned, som var den første hele måned med indsamling af madaffald fra godt 76.000 borgere i lejligheder på Frederiksberg.

By- og Miljøudvalgsformand Jan E. Jørgensen (V) er imponeret over borgernes engagement:

“Det er flot, at borgerne så hurtigt har taget madaffaldsordningen til sig og sorteret så meget madaffald fra. Nye vaner tager altid tid at vænne sig til, og der har også været enkelte kritiske røster. Derfor er det dejligt, når de kolde tal viser, at langt de fleste støtter op om sorteringen. Borgerne på Frederiksberg har vist, at de gerne vil gøre en ekstra indsats for at sortere deres affald til gavn for miljøet.”

I marts og april måned har Frederiksberg Kommune leveret cirka 1.950 affaldsbeholdere og 28.600 startpakker til omkring 1.650 ejendomme. Et stort arbejde, som blev hjulpet godt på vej af frivillige kræfter:

”Der skal lyde en kæmpe tak til de omkring 950 kontaktpersoner på ejendommene, som har hjulpet os med at dele startpakkerne ud til hver lejlighed, og til alle dem, der selv har hentet startpakker,” siger Jan E. Jørgensen.

Der blev hentet omkring 3.450 startpakker på Rådhuset og på Bispeengen Genbrugsstation. I alt er der indsamlet 297.400 kg madaffald fra den 12. marts 2018 til den 31. maj 2018. Et forsigtigt beregnet resultat for hele året tyder på cirka 1.850 tons, og det er næsten 40 procent mere end forventet.

Evalueringen af madaffaldsordningen fortsætter efter sommerferien, hvor By- og Miljøudvalget blandt andet vil få forelagt en undersøgelse af borgernes og kontaktpersonernes erfaringer og tilfredshed med ordningen.

Fra efteråret 2018 og i løbet af 2019 vil madaffaldsordningen blive implementeret i de resterende boligforeninger på Frederiksberg. Ejere, administratorer og beboere får direkte besked, når det bliver deres tur til at være med.

Der skal lyde en stor tak til alle de borgere, der sorterer deres madaffald.

Madaffaldet bliver til biogas, der kan bruges til at lave fjernvarme og elektricitet. Den afgassede biomasse bliver brugt som gødning på landbrugsjord. På den måde bevares vigtige næringsstoffer som fosfor i naturens kredsløb, eller sagt på en anden måde, resterne kommer retur til naturen.

Læs mere om udrulningen af madaffaldsordningen i referatet fra By- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2018, pkt. 207. her

Få svar på spørgsmål om madaffald på dette link.

Foto: Anne Beth Witte