Fra Byportalernes Hofpoet, Ebbe Lastein, har Dit Frederiksberg modtaget dette digt om moderne medier. Vi siger mange tak. 

Når din telefon du løfter,
signalet flagrer over bjerge og kløfter.
På facebook kan du se din moster,
og ikke en øre det dig koster.
Du trækker et spor rundt i verden,
så alle kan se din færden.
Det er dig der er ejer, du er faren,
men tøv lidt, det er også dig, der er varen.

Foto: Anne Beth Witte