Som tidligere annonceret sættes driften af metrolinjerne M3 og M4 kortvarigt på pause i pinsen for at forberede de sidste test af den kommende metroforlængelse til Sydhavn og Valby. Dermed er linjen næsten klar til åbning den 22. juni.

Foto ABW

Med kun halvanden måned til åbningen af den nye metrolinje M4 til Sydhavn og Valby gennemføres den sidste del af testfasen. I den forbindelse lukkes metrolinjerne M3 og M4 kortvarigt i en del af pinsen.

Lukningen af M3 og M4 vil finde sted i tidsrummet fra kl. 3 natten til lørdag den 18. maj og frem til søndag den 19. maj kl. 20. Metroen vil således være i fuld drift igen til Royal Run, der afholdes 2. pinsedag.

Indstillingen af driften er nødvendig for at gøre klar til åbningen af den nye metrolinje til Sydhavn og Valby, der åbner for passagerer den 22. juni. I den såkaldte Trial Run fase justeres systemet for eventuelle fejl, og personale med ansvar for drift og vedligeholdelse opbygger rutine med det nye system og de mange procedurer, der knytter sig til det.

”Vi lukker kortvarigt ned for M3 og M4 for at kunne åbne den nye metroforlængelse til Sydhavn og Valby den 22. juni. Vi har forsøgt at planlægge lukningen, så den er til mindst gene for vores passagerer, og vi har derfor lagt den i weekenden i pinsen, hvor mange af vores passagerer alligevel holder fri”, forklarer Erik Skotting, direktør i Metroselskabet.

Sidste fase inden passagerdrift
I den korte lukning vil der være prøvedrift – den såkaldte Trial Run, som er den sidste vigtige milepæl inden den endelige godkendelse fra myndighederne til at køre med passagerer.

Under denne sidste testperiode trænes også den almindelige drift og vedligehold, hvor bl.a. medarbejderne testes i at udføre de rette procedurer, overholde køreplaner og håndtere uventede situationer, hvor systemerne ikke opfører sig, som de skal.

”I Trial Run-fasen øver vi os på den normale drift som blandt andet inkluderer indsættelse af ekstra tog i myldretiden, ligesom samspillet mellem drift og vedligeholdelse testes”, fortæller Erik Skotting.

”Det er en stor glæde at være nået hertil, hvor vi nu meget snart kan åbne fem nye metrostationer for både nuværende og kommende kunder. Det har været en anlægsfase med kæmpestore globale udfordringer som COVID-19 og krigen i Ukraine, hvilket har gjort byggeriet endnu mere komplekst. Vi er derfor stolte af at komme i mål som planlagt, så vi kan levere de forventede fordele, som Metroen bringer med sig”, konstaterer Erik Skotting.

Uanset hvor godt prøvedriften forløber, er det dog helt naturligt, at der vil forekomme mindre driftsforstyrrelser, når systemet møder passagerer i den første tid efter åbningen. Metroselskabet har sammen med driftsoperatøren fuldt fokus på at forebygge og begrænse mulige gener for passagererne og løse de problemer, der måtte opstå.

Når forlængelsen af M4 åbner, kan passagererne rejse direkte mellem Orientkaj i Nordhavn og København Syd i Valby. Undervejs kan man skifte til M3 Cityringen på seks stationer og til linjerne M1 og M2 på Kongens Nytorv. Derudover bliver det muligt at skifte mellem både S-tog og regionaltog på København Syd, København H og Østerport samt S-tog på Nordhavn.

Der indsættes metrobusser under den kortvarige lukning af M3 og M4 – læs mere her: www.m.dk/metrobus

Fakta om M4

 • Udvidelsen af M4 består af fem nye metrostationer i København: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og København Syd.
 • Efter åbningen vil det samlede metronet bestå af 44 metrostationer og 43 kilometer spor.
 • Med åbningen bliver det muligt at skifte mellem metro og S-tog på otte stationer og mellem metro og regionaltog på seks stationer.
 • Når de nye stationer åbner, tilbyder Metroen en rejsetid mellem København Syd og Rådhuspladsen på cirka 10 minutter og mellem København Syd og Frederiksberg cirka 17 minutter.
 • Metrolinjen kører døgnet rundt med høj frekvens og vil binde de nye byudviklingsområder og eksisterende byområder i Sydhavn og Valby bedre sammen.
 • Fra 2030 forventes de fem nye stationer at få ca. otte millioner passagerer årligt. De første år efter åbningen vil det årlige passagertal være lavere, fordi det erfaringsmæssigt tager tid for brugerne at vænne sig til en ny linje.
 • Samlet set forventes det, at mere end 135 mio. passagerer rejser med Metroen i 2024.

Fakta om projektet

 • Anlægget af metroforlængelsen til Sydhavn og Valby begyndte i august 2018.
 • Projektet har overholdt tidsplanen trods udfordringer som coronapandemi og pres på forsyningskæden.
 • Det samlede budget for Sydhavnsmetroen er knap 10 mia. kroner (2021-priser).
 • Metroforlængelsen er 5,7 km lang (fra København H til København S).

Entreprenører og rådgivere på metroforlængelsen

 • TUNN3L JV anlægger de fem nye metrostationer og tunnelerne.
 • Rhomberg EFACEC JV bygger spor og strømforsyning.
 • Hitachi leverer styresystemet, kabler i tunneller og tog.
 • Metro Service kommer som underleverandør til Hitachi til at stå for Metroens drift og vedligeholdelse.
 • COWI og Systra er Metroselskabets rådgivere på projektet.
 • Aarsleff Rail bygger det fælles omstigningsområde mellem Metro, S-tog og andre tog på København Syd.

Kilde Metroen.