Til efteråret 2018 kommer der lys på boldbanerne ved Skolen på La Cours Vej og Skolen på Duevej.

Presset på Frederiksbergs idrætsanlæg og boldbaner er stort. Derfor er Frederiksberg Kommune nu på vej med lysanlæg ved to boldbaner, så flere i området kan komme til at dyrke idræt. Det glæder formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V):

”I Frederiksberg Kommunalbestyrelse lægger vi stor vægt på at skabe de bedst rammer for at alle, og ganske særligt børn og unge, kan dyrke motion og bevægelse. Frederiksberg er imidlertid en tæt by, så vi skal udnytte kapaciteten bedst muligt. Derfor vælger vi denne løsning flere steder, hvor lys der gør det muligt at spille efter mørkets frembrud,” siger han.

Jan E. Jørgensen understreger, at anlægget skal opføres i dialog med naboerne:

”Vi inviterer til informationsmøder, hvor naboerne kan se den belysning, det drejer sig om, og hvor vi kan drøfte, hvordan vi sikrer de unges idrætsmuligheder samtidig med, at naboerne også skal kunne nyde freden i deres hjem. Det er lykkedes tidligere i forbindelse med etableringen af lysanlæg ved andre skoler. Det skal også lykkes her.”

Informationsmødet om anlægget ved Skolen på Duevej finder sted på skolens kunstgræsbane den 27. juni kl. 16.30.

Alle er velkomne.

Foto: Anne Beth Witte